Stort tack för förtroendet!

Det är av flera skäl en utmaning att efterträda dig, Helena. När du summerar dina sex år som ordförande så känner man sig lite granna som han som efterträdde Alex Ferguson i Manchester United. En tränare som vann fler titlar än år som han var verksam och som bland annat vann 13 segrar i Premier League, en av världens hårdaste ligor så att. Och vars efterträdare inte blev speciellt gammal och ingen kommer ihåg namnet på. Så ni förstår att jag tror på principen om att skruva ner förväntningarna och sen kanske kunna överträffa dem. 

Ett annat skäl till att det är en utmaning att efterträda dig är att jag hade tänkt att låna ditt utryck om ”att bli vald till förbundsordförande är det finaste uppdraget man kan ha som bonde i Sverige” och den har ju du redan intecknat och man kan inte låna något som redan är intecknat. Och jag vet när du blev vald för sex år sedan pratade en del om att du har förberett dig på olika sätt. Jag har också försökt förbereda mig. Även om ett val är ett val och man vet aldrig hur det slutar förrän det är helt färdigt, så har jag varit med Helena på en del möten. Man funderar ju lite på har jag förberett mig tillräckligt eller inte. Men en indikation på det är väl att när jag i morse sa så där lite frågande och lite i förbigående till Helena att jag kanske ska gå och knyta på mig en slips. Så sa hon ”Ja det tycker jag”, i ett tonläge som min fru inte ens använder. Jag kan väl konstatera att antingen så ställde aldrig Anders den frågan eller så ställde han den och fick ett annat svar.

LRF är Sveriges viktigaste intresse- och företagarorganisation och vi kommer i framtiden att vara ännu viktigare och ha en ännu viktigare roll att spela när vi ska ställa om det svenska samhället till ett mer hållbart samhälle. Det handlar om flera olika aspekter. En är att politikerna har satt upp en målsättning om att vi 2030 ska vara fossilfria. En del företag tycker att det där är alldeles för lång tid och har satt upp målsättning om att vara det redan 2020 och en del av våra medlemmar, som är de som går före, är redan fossilfria. När vi ska göra den omställningen så är det de resurser som finns hos LRFs medlemmar som är en förutsättning för att kunna göra det. Vi kan, med det som växer i skogen och det som växer på åkrarna, skapa affärsmöjligheter och tjäna pengar samtidigt som vi löser klimatutmaningarna. Det är det som vi kallar Tillväxt på riktigt.

Men det är också så att när vi ser att svenska konsumenter mer och mer efterfrågar svensk mat och har också ett ökat intresse om var råvarorna kommer ifrån så är det vi svenska bönder som har möjlighet att se till att det finns valmöjligheter i butikerna och att konsumenterna kan välja bra mat och som är producerad på ett bra sätt med liten klimatpåverkan, en god djurvälfärd. Kom ihåg att djurvälfärd är något som skapas av de djurägare och djurskötare som varje dag sköter djuren. Det är inget som man skapar via lagstiftning och detaljerade regelverk. Vi kan också göra det genom att erbjuda mat som är producerad med en låg antibiotikaanvändning, något som blir ett mer och mer viktigt argument.

Det är också så att när riksdagen har satt upp ganska ambitiösa miljömål, varav några stycken berör våra näringar, om att vi ska ha ett rikt och varierat odlingslandskap och vi ska ha en biologisk mångfald så är det fler betesdjur som vi behöver i Sverige. Det handlar om både nötkreatur och får och hästar. Det är det som är lösningen på flera av de utmaningar vi har. Den verksamhet som våra medlemmar bedriver är inte bara en möjlighet, det är en förutsättning för att vi ska kunna ställa om Sverige till ett mer hållbart lantbruk.

Vi har i LRF sedan lång tid ett sätt att arbeta som bygger på samarbete. Det är inte bara vi som har det. Tittar man i Europa så hela den långa period av fred och frihet som finns i Europa, bygger på förmågan att samarbeta och en frihet som vi också allihopa är beredda att stå upp och försvara. I Sverige är det så att det välstånd som vi har byggt här och en av anledningarna till att Sverige rankas som ett av de bästa länderna att leva i, bygger också på vår förmåga att samarbeta. Även i svenskt lantbruk och svenskt skogsbruk så har vi en lång tradition. Så lång så att några av oss firar 100 år i år och några av oss har faktiskt alla redan firat 100 år av samarbete. Det är den modellen som är vår styrka även in i framtiden. Vi är en organisation med väldigt många olika viljor och intressen, men ska vi kunna påverka så krävs det att vi tar diskussionen internt och gör prioriteringarna internt, vilket gör att när vi går ut till politiker och myndigheter så har vi ett budskap. Alternativet är att vi kommer med flera olika budskap då händer i bästa fall ingenting och i sämsta fall att vi överlåter till motparten att göra prioriteringarna istället. För det är en process där alla kommer inte alltid att få så som man vill. Det är en del av en demokrati. Men jag upplever det som att det finns en djup förståelse för i hela den breda flora av intresse som finns i LRF av att det är viktigt att vi enas internt.

Jag ser ibland lite tendenser till polarisering och lite tendenser till att man tycker att min bransch är lite mer betydelsefull eller min bransch är lite finare än någon annan bransch. Att man försöker ställa det ena mot det andra. Ni som har sådana tankar har inget att hämta hos mig som ordförande i varje fall.

Jag har fått en hel del frågor den på sista tiden om vad jag vill prioritera och vad jag tycker är viktiga frågor. Det handlar kanske om tre viktiga frågor, tre plus en. En av dem har jag redan avslöjat för er men vad jag ser och vad jag är övertygad om att vi skulle kunna jobba lite bättre inom LRF och få ut lite mer av de resurser vi har.

Sen är det en prioriterad fråga att verkligen göra verkstad av livsmedelsstrategin. Att se till så att den blir konkreta handlingsplaner som förbättrar vår konkurrenskraft och det finns ett helt komplex med frågor där vad gäller myndigheternas bemötande och att myndigheterna behöver och måste få ett tillväxtuppdrag från politikerna. Idag är det så att man prioriterar nästan alltid, när man ska göra avvägningar, alla andra intressen först och sen kommer skogsproduktion och livsmedelsproduktion på sista plats. Ska det byggas en väg eller ett köpcentrum eller det är en granne som klagar på lukt eller buller eller det är en sällsynt fågel eller en bombmurkla så har det varit så hittills att alla andra intressen väger tyngre än våra intressen. Där måste myndigheterna få instruktioner av politikerna till att göra andra avvägningar.

En annan fråga som är ständigt aktuell i LRF är äganderätten. Där tycker jag faktiskt att utvecklingen går åt fel håll, även om vi jobbar med den och några, alltför få, jobbar med den så ser vi att ägande, av kanske framför allt skog, från många olika håll uppfattas som någon form av allmän egendom. Att skogen tillhör mig bara för att jag brukar gå min söndagspromenad i den. Där måste vi stå upp och förklara varför det är viktigt med en stark äganderätt. Det är hela förutsättningen egentligen för välstånd i samhället. Man behöver inte ha rest speciellt mycket för att kunna göra jämförelser mellan länder som har en väldigt låg levnadsstandard och som saknar en stark äganderätt och länder som har en stark äganderätt och en högre levnadsstandard.

Det sista som jag tror att vi kommer att jobba väldigt mycket med, det är det jag inledde att prata om. Omställningen till ett fossilfritt samhälle. Sen är det ju vanskligt att i en organisation som LRF peka ut tre områden, för då sitter ni där och tänker: Det här är ju jätteviktigt, varför säger han ingenting om det jag tycker är så viktigt. LRF har både förmåga och kapacitet att jobba med många fler saker än tre. Så era frågor kommer också att vara uppmärksammade, men jag tror att vi behöver kanske bli bättre på att vid olika tillfällen, när vi ser att det finns en öppning hos motparten, att prioritera just de frågorna, där vi bedömer att här kan vi nå framgång eller förflytta oss. Och andra frågor där vi ser att just nu är svårt att nå någon framgång, så kanske inte ska sluta jobba med dem men prioritera ner dem lite grann.

Vi har en tendens i svenskt lantbruk att tycka att det var bättre förr. Jag är helt övertygad om att så är det inte. Det är inte ens så att vår bästa tid är nu. Våran bästa tid finns att hämta i framtiden.

Tack!