I ladugården hos Britta Linderholm i Grängshammar, dalarna

Press

Välkommen till vår yta för journalister och media. Här hittar du pressmeddelanden, högupplösta foton och kontaktuppgifter till våra pressansvariga.

Pressmeddelanden
 • Presseminarium om matprisutvecklingen

  I maj steg inflationen till 7,2 procent i årstakt. Det är den högsta inflationsnivån sedan 1991. Framför allt är det drivet av snabbt stigande livsmedelspriser. Men hur ser det ut i livsmedelskedjan? Var hamnar pengarna? Och vilka sektorer inom lantbruket går det bättre och sämre för?

  • 27 juni 2022
 • Rimligare artskyddsbestämmelser – men många problem kvarstår

  LRF ser positivt på regeringens förändring av artskyddförordningen men anser att förändringarna inte innebär någon långsiktig lösning för skogsägarnas problem.

  • 23 juni 2022
 • LRF kritiska till EU:s lagförslag om att återställa natur: ”Kommer kosta Sverige över 350 miljarder kronor”

  I dag presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag under namnet ”Nature restoration law” som innehåller bindande mål för återställande av olika naturtyper. Den nya lagen riskerar att få stora negativa konsekvenser för både jord- och skogsbruk i Sverige.

  • 22 juni 2022
 • Krisstöd och biodrivmedelssatsning välkomnas av LRF

  I dag klubbade en enig riksdag igenom extrastödet på cirka 1,6 miljarder till animaliesektorn och växthusföretagarna. I morgon förväntas riksdagen ta beslut om de kompletterande delarna av stödpaketet. Om även onsdagens beslut klubbas igenom blir det totala stödpaketet 3,1 miljarder till det svenska lantbruket. "Det är viktiga beslut för att Sverige även i framtiden ska kunna producera hållbara livsmedel", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 21 juni 2022
 • LRF om Viltskadekommissionens rapport: Viktiga slutsatser som avgör vår framtida matförsörjning

  Ny jaktlagsutredning, förbud mot utfodring av klövvilt samt klassa vildsvin som en allvarligt skadegörande art. Det är tre av åtgärdsförslagen i Viltskadekommissionens utredning som presenterades i dag. "Det är ett gediget arbete som utredaren Elisabeth Nilsson har gjort. Det är uppenbart att regeringen måste ge tydliga direktiv till flera myndigheter om att viltskadorna måste minska", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 14 juni 2022

Presskontakt

Du är välkommen att kontakta oss via mail: press@lrf.se eller på pressnummer 010-184 40 70 

För lokala frågor, kontakta gärna pressansvariga i respektive region.  Här hittar du kontaktuppgifterna.

Prenumerera på våra pressmeddelanden