I ladugården hos Britta Linderholm i Grängshammar, dalarna

Press

Välkommen till vår yta för journalister och media. Här hittar du pressmeddelanden, högupplösta foton och kontaktuppgifter till våra pressansvariga.

Pressmeddelanden
 • Årets Nötköttsföretagare kombinerar high-tech och tradition

  De bytte bana, från fordons- och flygindustrin till en riktig framtidsbransch – lantbruk. Årets Nötköttsföretagare Patrik Agerberg och Mikael Eriksson blandar högteknologisk innovation med traditionell fäboddrift. Tack vare ett eget system med kopoäng har de särskilt god kontroll över avel och djurens hälsostatus.

  • 15 december 2020
 • Nytt strandskydd – nya möjligheter för landsbygden

  Strandskyddet har länge lagt en våt filt över utvecklingen på svensk landsbygd med sin omoderna lagstiftning. Förslaget om nya regler ger nya möjligheter att bo och arbeta i hela landet. LRF välkomnar utredarens förslag om att göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden.

  • 14 december 2020
 • Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter

  Efter fyra års kamp för att få avverka i sin skog tvingas nu Lars-Göran Mårtensson i Hälsingland att uppleva att den svenska myndighetscirkusen börjar om från början. – Markägarna har tvingats försvara sin lagstadgade rätt att bruka sin egen mark i flera instanser under fyra år. Domstolarna har skickat frågan mellan sig i flera omgångar, från Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som hänvisade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu återvisar ärendet till Skogsstyrelsen. Det är ovärdigt en rättstat att en enskild människa i Sverige behandlas på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

  • 9 december 2020
 • Könsskillnader i finansieringen till unga lantbruksföretagare

  En stor andel unga kvinnor som är lantbruksföretagare upplever möjligheterna till finansiering som dåliga eller mycket dåliga. Närmare 60 procent av kvinnorna som svarat i LRFs Jämställdhetsakademis undersökning skickar den signalen.

  • 8 december 2020
 • LRFs gröna näringslivsindex: Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen - svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin

  Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivsindex bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Under fjärde kvartalet bedöms lönsamheten i trädgårdsnäringen till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

  • 7 december 2020

Presskontakt

Du är välkommen att kontakta oss via mail: press@lrf.se eller på pressnummer 010-184 40 70 

För lokala frågor, kontakta gärna pressansvariga i respektive region.  Här hittar du kontaktuppgifterna.

Prenumerera på våra pressmeddelanden