I avtalet, som du hittar här,  finns det klausuler som måste kompletteras med hänsyn till förutsättningarna i varje enskilt fall. 

Önskar du som LRF-medlem hjälp, finns LRF Konsults jurist Mikael Fligman att tillgå mot ersättning.

Vid frågor från kommuner, här är er kontakt.