Nya nätverks huvudsakliga syfte är att möta det behov av arbetskraft som finns bland företagare i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter. Nya nätverk syftar också till att skapa och stärka nätverken mellan lokala arbetsförmedlare och företag i de gröna näringarna.  

Nya nätverks ansvar sträcker sig till att föra samman företagare och jobbförmedlare på kommunal nivå. I nästa led, som arbetsförmedlarna ansvarar för, matchas företagare och arbetstagare.

Genom att skapa nätverk mellan företagare och jobbförmedlare sammanför Nya nätverk tillgång och efterfrågan. Företagarna får hjälp genom rekryteringsprocessen och erbjuds individuell coaching till att bli starkare arbetsledare – samtidigt som de hjälper någon att komma in på arbetsmarknaden, få erfarenhet, integreras och lära sig svenska. Win win.

Projektet ”Nya nätverk” startade hösten 2018 och har förlängts till 2021 på grund av covid-19-pandemin. Målgruppen för projektet har även breddats till att förutom utrikesfödda arbetssökande med jordbruksbakgrund nu även inkludera arbetssökande generellt, med fokus på unga vuxna.

Projektmedlen kommer från Tillväxtverkets regeringsuppdrag ”Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning”. Projektet är en fortsättning och fördjupning av tidigare satsningar som LRF gjort, då under namnet ”Landet runt”.

Läs mer om Nya nätverk i vår digitala broschyr

Kontaktperson: Filippa Dietmann, projektlchef, filippa.dietmann@lrf.se.