Ungdomar rensar ogräs på Widegrens Gård

Praktik och arbete

Här hittar du information om praktik och anställningsformer, inspirerande filmer och en checklista för arbetsgivare.

10 tips till dig som tar emot praktikanter

För dem som är intresserade av att ta emot en nyanländ i sitt företag kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga och vad man bör tänka på. I denna broschyr tipsar vi dig hur du kan hitta och bygga kontakter för en bra dialog och för ett bra möte mellan praktikant och praktikvärd. Det är viktigt att den första kontakten blir positiv för att hitta vägar vidare framåt.

Ladda ner broschyr (pdf)

10 tips till dig som är praktikant

Det gäller att veta vad en praktik innebär, att företagare och praktikant har samma förväntningar på det som väntar och också är rustade för att hantera utamningar som kan dyka upp längs vägen till exempel svårigheter i kommunikationen och kulturella skillnader. Denna broschyr är ett resultat av förstudien Integration på landsbygden.

Ladda ner broschyr (pdf)