• Bonden i skolan används i dag i SFI-undervisning och är ett uppskattat material vid arbetet med flyktingar och nya svenskar. Lätt och pedagogiskt material finns att använda sig av på Bonden i Skolan: www.bondeniskolan.se
  • Kontakta alltid kommunen och eller arbetsförmedlingen så de vet om vad som planeras. Ofta har de möjlighet att bidra med mindre belopp som kan täcka exempelvis transporter, kostnader för mat eller liknande. De har också kunskap och kontakter för eventuell tolkhjälp.
  • Sök samverkan med andra föreningar, någon kyrka eller hjälporganisation som kan vara med och dela på kostnaderna.
  • Kontakta kommunen – de brukar ha koll på om det finns några regionala/lokala fonder att söka pengar ur.
  • Lokalt ledd utveckling (en del i Landsbygdsprogrammet) finns i nästan alla delar av landet. Om lokalavdelningen eller kommungruppen vill engagera sig i en större satsning och har idéer om hur man vill jobba med integration, jobbskapande aktiviteter eller annat som rör nyanlända då finns möjligheten att söka projektstöd. Stöden ser lite olika ut beroende på var i landet man bor.
  • Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och LRF genomför olika insatser och evenemang tillsammans för asylsökande och nyanlända. Ta kontakt och stäm av vad de gör i din närhet. 

Du hittar närmaste kontor för landsbygdsutveckling här eller här