Malexander har tillsammans med Boxholms kommun skapat en lite annorlunda modell för evakueringsboende som fler skulle kunna ta efter. Det är flera mindre entreprenörer som samverkar med kommunen som huvudman och kontraktsskrivare mot Migrationsverket.

Samtidigt mobiliseras civilsamhället i Malexander med omnejd för att skapa aktiviteter och kontaktytor till de svenska invånarna i byn. Nu är det inte alls bara evakueringsboenden som behövs - den stora utmaningen är att hitta kommunplaceringar till alla så att de inte fastnar i boenden som våra allt för länge säger Ian. 

Ian berättade på årsmötet i lokalavdelningen 2015 hur Malexander arbetar med flyktingmottagandet och inspirerade fler LRF-medlemmar till att fundera över hur de kan engagera sig för de nyanlända i området.

Kontakta Ian 070-600 21 07 eller Anna 076-765 77 40 för mer information.