Hur tar vi tillvara på den kunskap om odling och lantbruk som finns hos nyanlända i Sverige? En frågeställning Sven-Ulrich Ohlsson gick och klurade på. Genom god kontakt med kommunen och Resurscentrum så försöker Sven-Ulrich nu både skapa en ökad verksamhet i den gröna näringen och en ökad integration genom att ordna odlingsmöjligheter för nyanlända.  På så sätt tar vi både tillvara kunskap och sprider kunskap vidare i samhället, säger han.  På sikt är tanken att det också ska finnas möjlighet att förädla skörden och även att det ska skapas företag.

Kontakta Sven-Ulrich Ohlsson för mer information på  073-848 59 00