SM i mathantverk Gävleborg

Framgångar 2021

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi i LRF att tillsammans påverka beslut och lagar i rätt riktning. Här har vi samlat några av våra framgångar under 2021. Det handlar om allt från att få ner betestrycket från våra åkermarker till bärplockning, tillståndsprövning och vattendirektiv.