Agropark blomsteräng

Vi vill medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. På så vis hoppas vi att du som medlem kan förverkliga dina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda verktyg och kurser. LRF Jämtland arbetar även med opinionsbildning på olika nivåer i samhället, för att skapa bättre villkor för våra medlemmar.

LRF är en folkrörelse
Du som medlem kan påverka LRFs arbete och verksamhet och framtida mål. LRF är en folkrörelse där idéer och förslag kommer från medlemmarna. Du kan bli medlem i LRF här.

Regionstämman
Den årliga regionstämman är den högsta regionala instansen. Där företräds du som medlem av fullmäktige - som lokalavdelningarna utsett. Här behandlas motioner - förslag - från lokalavdelningarna. Stämman utser även ledamöterna till regionstyrelsen och valberedningen, liksom fullmäktige till riksförbundsstämman.

Regionstyrelsen
De sju ledamöterna i regionstyrelsen är de som företräder LRF Jämtland och har att genomföra uppdragen från regionstämman. Du hittar LRF Jämtlands regionstyrelse här.

Lokalavdelningar
Vi har förtroendevalda i 27 lokalavdelningar. I avdelningarna ordnar man t ex sociala aktiviteter och studiebesök för medlemmarna, men även arrangemang som riktar sig till konsumenter. Aktiviteterna i lokalavdelningarna är vitt skilda. Lokalavdelningarna har också styrelser och valberedningar.

Kommungrupper
I Jämtland finns förtroendevalda i åtta kommungrupper. De fungerar som en länk mellan medlemmarna och kommunen, och har bland annat kontakt med de kommunala politikerna.

LRF Ungdomen
Alla medlemmar under 36 år ingår automatiskt i LRF Ungdomen. I Jämtland finns drygt 400 unga medlemmar. LRF Ungdomen har en egen styrelse och ett eget årsmöte som utser företrädare till LRF Ungdomens riksstämma. Läs mer om LRF Ungdomen Jämtland här.

Regionkontor
LRF Jämtlands regionkontor finns i Ås. Kontoret ingår i LRF Nord, som är ett operativt samarbete mellan LRF:s medarbetare i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Du hittar LRF Nords kontaktuppgifter här.

Agropark blomsteräng