Det svenska jord- och skogsbruket är ett levande läromedel och en fantastisk resurs. LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost arbetar gemensamt med barn- och ungdomsfrågorna. Vill du ta emot besök eller åka ut till en skola?

Till sidomenyn

Regional strategi kring gårdsbesök

I början av 2022 beslutade regionstyrelserna i Jönköpings län och Sydost om en regional policy kring gårdsbesök. Även i Skåne finns möjlighet för dig som är intresserad av att ta emot besök på din gård att ta kontakt med oss på regionkontoret för att få stöd och hjälp kring material, frågor kring arvodering med mera.  

Varje år genomförs 50-60 tillfällen där skolklasser i våra regioner besöker lantbrukare. Ett fint och aktuellt exempel på en kommun som satsar på gårdsbesök finns i Mörbylånga, där alla lärare i årskurs sju har fått åka ut på gårdsbesök och där de ska kopplas ihop med varsin lantbrukare för att klasserna ska få kontakt med en skolbonde. Skolbonden kommer att delta digitalt i klassrummet och berätta om sin vardag. I oktober bussar sedan kommunen ut alla sjundeklassare till några gårdar, där skolbönderna och representanter från branschorganisationer möter upp. Satsningen genomförs på prov under hösten, men kommunens ambition är att den ska bli årligen återkommande.  

Tips för att ta emot besök eller åka ut till en skola
Till sidomenyn

Träffar för gårdsvärdar som tar emot praktik

LRF Skåne har tidigare genomfört träffar för företagare som tar emot elever/studenter som är ute på praktik. Vi vill gärna samla på oss mer kunskap om hur detta ser ut i våra regioner, här ser vi möjligheter att kunna anordna träffar för gårdsvärdar, med inspiration och information, på fler platser. Kan detta vara av intresse för er?

Till sidomenyn

Vi möter Studie- och yrkesvägledare

Vi har under det gångna året arbetat med att få medverka på träffar med Studie- och yrkesvägledare (SYV). Detta har lett till att vi 2022 medverkat på fysiska träffar i Kalmar län, digitala träffar i Jönköping och i Blekinge. I Skåne genomfördes det en träff i samband med Borgeby, och i Kronoberg är det planerat för ett gårdsbesök 2023. Dessa olika sammankomster har också fått ett antal efterföljande förfrågningar m.m. vilket är glädjande. 

I samband med träffen i Blekinge gjorde Region Blekinge en film med gröna näringar och framhöll behovet av medarbetare i skogen.  

Till sidomenyn

Kompetensråd för de gröna näringarna

Ett annat exempel är LRF Skånes kompetensråd, som samlat ett antal aktörer från branschen för att prata om framtidens kompetensbehov. Detta ser vi skulle kunna vara möjlighet för fler av våra LRF regioner att ta efter, och arbetet med att kartlägga nuläge och möjliga framtida samverkansformer har inletts i LRF Jönköpings län och LRF Sydost. 

Vi vet att arbetskraft av olika slag och inriktning kommer att behövas och kan vi då få draghjälp och stöd från andra aktörer som ser betydelsen och utvecklingspotentialen hos gröna näringarna så kan det ge möjligheter. 

Till sidomenyn

Samverkan kring kompetensförsörjning

I Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samverkar vi med regionernas respektive samordnare kring frågor om kompetensförsörjning och arbetsmarknad i de gröna näringarna. Liknande samverkan finns sedan tidigare mellan regionerna och exempelvis industrin, men det är minst lika viktigt att lyfta de utmaningar som finns kring kompetensbehov inom de gröna näringarna. Intresset från regionerna är mycket stort, och LRF har satt frågan på agendan i regionerna nu.  

Den 17-18 oktober medverkar LRF på Yrkesdagen Kronoberg, en yrkesmässa där elever får uppleva olika branscher, testa yrken och få koll på utbildningar. 

Till sidomenyn

Smart Matte

Smart matte är ett utbildningsföretag som LRF samarbetar med sedan några år tillbaka. Konceptet bygger på att en lantbrukare, fysiskt eller digitalt räknar tillsammans med eleverna på en mattelektion. Det ger oss en unik möjlighet att lära elever i årskurs 7-9 om jord- och skogsbruket men att även ge dem en inblick i matematiska uträkningar som är typiska i en lantbrukares vardag. Konceptet har främst använts i Skåne men det efterfrågas lantbrukare som kan ställa upp även i Sydost och Jönköping. I augusti 2023 hölls en matematik-workshop på Parkdalaskolan i Blekinge.  

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta Oss

Lisa Hartelius

Lisa Hartelius

Regional folkrörelseutvecklare. Lokalavdelningar Jönköping/Sydost, LRF Ungdomen

Peter Olsson

Peter Olsson

Regional folkrörelseutvecklare, medlemsrekrytering, LRF Ungdomen, Skolkontaktsansvarig

Till sidomenyn
Senast uppdaterad: 2024-05-13