I Småländska Loaklev har skogsägarna Gösta och Gunnel Jonsson skapat en skogsslinga som ansluter till Höglandsleden. Här kan den intresserade via ett antal punkter få mer information om skogen och de träslag som finns här, där marken innehåller grönsten, ett ovanligt mineral som bland annat gör att ek frodas.

Lövsuccé 2.0 skogsslinga
Gunnel och Gösta Jonsson bjuder in till sin skog

Det finns ett ökat intresse av att öka andelen löv i skogen, bland annat som en del i bekämpningen av granbarkborre och svampsjukdomar på tall. Lövet kan göra skogen friskare.  

Längs Jonssons slinga, som är uppmärkt med gröna pilar, finns bestånd av självföryngrad ek under självföryngrad björk. Nötskrikan hjälper genom sin glömska till att plantera ekarna. Går man vidare finns fina exempel på hur foderproduktionen i skogen blir bättre i brukade bestånd, där ljuset når marken, jämfört med bestånd som fått sköta sig själva. Här finns gammal odlad mark med första generationen barrskog som på sikt ska ställas om till löv, hyggen med självföryngring av asp, ek, rönn, körsbär, björk och sälg, det finns skog som förstördes av Gudrun och där man kan jämföra hur den ser ut nu beroende på hur intensivt den skötts efter det, och det finns ungskog med björk, ek, rönn och asp.  

Gösta Jonsson använder själv virke från en rad olika träslag som växer i hans marker för att göra skärbrädor, köksredskap, fönsterbrädor, golv och andra inredningsdetaljer. Han vill genom sin skogsslinga bjuda in skolklasser så väl som vuxna intresserade för att lära sig mer om skogen och lövträd, ett initiativ som kan göra nytta i en stundtals infekterad skogsdebatt.  

 

Fakta om slingan: 

  • Längd: ca 1,4 km 
  • Bilder med information: 8 st 
  • Fastighet: Loaklev 4, 574 96 Vetlanda 
  • Koordinater för startpunkten: 57,38677 grader N, 15,35517 grader Ö 
Lövsuccé 2.0 Gösta Jonsson

Gösta Jonsson hoppas att allmänheten hittar till skogsslingan

Lövsuccé 2.0 skogsslinga

Längs slingan finns informativa skyltar

Lövsuccé 2.0 ekplanta

Nötskrikan glömmer ekollon i marken

Lövsuccé 2.0 grönsten

Grönsten, ett mineral som gynnar växtligheten, har kommit i dagen

Senast uppdaterad: 2023-11-10