Lövsuccé handlar om att öka andelen lövträd i olika successionsstadier i landskapet genom att inspirera skogsföretagare att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet.

Lövsuccé 2.0 i landskap och företag

Projektet får medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Workshops hösten 2023: Hur kan lövskog skötas för ökad lönsamhet och värde?

 • 5 september (sista anmälan 30/8): Vallerstad gård, Värnamo. Tema: ekonomi/skötsel/klimat
 • 14 september: Grimslövs värdshus (skörda-åsnenområdet): Tema ekonomi/skötsel/klimat
 • 19 september: Vallerstad gård, Värnamo. Tema mångbruk/naturvård/turism
 • 21 september: Urshults folkets hus/Hätteboda vildmarkscamping, Tingsryd: tema mångbruk/naturvård/turism
 • 26 september: Swedish Agro, Kalmar. Tema mångbruk/naturvård/turism
 • 3 oktober: Naturbruksgymnasiet Kalmar/fält Trekanten, Kalmar: tema ekonomi/skötsel/klimat

Anmäl dig till work-shopsträffarna via webbformuläret här!

Potential att stärka många värden

Mycket talar för att det finns ett stort behov av fler lövskogar och en fortsatt ökad lövinblandning i blandbestånd och kantzoner. Inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringarna med intensivare torka, bränder, insektsangrepp och rotröta. En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi.

För en lyckad satsning på löv är förutsättningen att skogsföretagare kan se lönsamhet och affärsmöjligheter. En viktig del i projektet är därför att öka kunskapen om hur lövskog kan skötas och förädlas för ett ökat värde.

Är du intresserad av lövskog?

Målgruppen för projektet är personer som äger, förvaltar eller förädlar skog. Kvinnor är särskilt prioriterade.

Fem projektområden kommer att utses i Småland där skogsdagar och workshops kommer att arrangeras med olika teman kopplat till lövskog: exempelvis vilt, klimat, ekonomi och mångbruk.

Kontakt:

Du som är intresserad av att delta på projektets kommande aktiviteter får gärna anmäla intresse redan nu till:

Projektledare
David Ekbäck
david.ekback@outlook.com

Mer inspiration!

Björn Gustafson, ordförande Svenska Lövträdföreningen höll i en av stationerna på skogsträffen i Vallerstad April 2023. Här ger han några korta tips till dig som skogsägare.

I filmen Lönsam lövskog får vi möta skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp, köpare som efterfrågar lövvirke, forskare som ger råd och entreprenörer.

Johan Nyman, ledamot i regionstyrelsen LRF Jönköpings län, höll i stationen med tema skog och vilt på träffen i Vallerstad 2023. 

Lövsuccé 2.0 anordnade i oktober 2019 skogsdag i Holma utanför Aneby. I denna film får du del av inslag från träffen och följ med när några deltagare ger sina tips om lövskog!

 

En beskrivande film från Naturvårdsverket om projektet Lövsuccé 2.0 - en satsning på lövskog i Småland. Träffa markägare och andra aktörer.

Den första fasen av Lövsuccé genomfördes i Östra Vätterbranterna.  Här får du veta mer om detta.

 

 • De vill sprida lövskogens positiva ekologiska effekter - Läs artikeln från Vetlanda-Posten 26/4 2023 om Lövsuccés arbete.
 • Skogsträffar inspirerar till mer löv i våra framtida skogar - På lrf.se kan du ta del av reportage från Lövsuccés skogsträff på Vallerstad Gård utanför Värnamo i april 2023.
 • ”Att skapa relativt mycket löv kan göras relativt billigt”.
  - Detta är kontentan av de Heureka-analyser som har genomförts inom ramen för Lövsuccé 2.0. Tre olika scenarier (dagens skogsbruk, lövgynnande skogsbruk och lövkonverterat skogsbruk) har simulerats för två olika studieområden (en skogsfastighet i Kronoberg och skogen i Kalmar kommun). Sammanfattningsvis så sjunker nuvärdet enligt dessa beräkningar med bara mellan 10-20 % när lövandelen ökar med upp emot 100-200 %.
 • "LÖVTRÄD OCH LÖVSKOG: En sammanställning av nuvarande kunskap". Den här sammanställningen beskriver nuvarande kunskap om lövträd och lövskog. Vad, Varför, Var och Hur! Sammanställningen är framtagen genom projektet "Lövsuccé 2.0 i landskap och företag" i samarbete med Skogforsk.
 • "Lägg inte alla barr i samma korg" - läs debattartikeln av Magnus Hellgren, samordnare Smålands Skogs- och trästrategier & Simon Jonegård, dv. projektledare Lövsuccé 2.0.
 • "Lövskogen – successivt ökande i betydelse" - läs artikeln i Förvetet nr3 tidning från LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
 • Lövskogen är inte bara naturvård och brännved. Den är också en resurs som rätt skött kan ge goda inkomster. I filmen Lönsam lövskog från Skogskunskap får vi möta skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp, köpare som efterfrågar lövvirke, forskare som ger råd och entreprenörer som utför jobbet i skogen.

Kontaka oss

David Ekbäck

David Ekbäck

Projektledare Lövsuccé 2.0 i landskap och företag