Lövsuccé handlar om att öka andelen lövträd i olika successionsstadier i landskapet genom att inspirera skogsföretagare att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet. Projektet är nu avslutat, men här kan du ta del av resurser som skapats under projektets gång.

Vill du ha mer information om kommande evenemang och initiativ kring lövskog? Fyll i formuläret nedan. 

Lövsuccé 2.0 – nätverket
Till sidomenyn

Slutseminarium för Lövsuccé 2.0:

Hur kan lövskog skötas för ökad lönsamhet och värde?

Vid det avslutade seminariet för projektet Lövsuccé 2.0 samlades ett sjuttiotal personer på Nässjö träcentrum, och nästan lika många följde programmet digitalt. Under kvällen fick de lyssna till två föredrag och ett panelsamtal, varvat med diskussioner och frågestunder. Anders Ekstrand från Södra visade exempel på olika strategier för lövskogsbruk, och varvade intressanta siffror och fakta med personliga reflektioner och anekdoter. Ett ord som åhörarna fick med sig var ”härlighetsbeslut”, när inte bara det rationella och ekonomiska får styra. 

Han slog bland annat ett slag för att låta ekarna och dess kronor växa till sig, en bankbok för kommande generationer som dessutom har potential att klara klimatförändringarna vi har framför oss. 

Erik Hjärtfors som driver Lovsjö Loghouse visade hur produkter från skogen kan förädlas till inredningsdetaljer och naturnära semesterboenden. Eller kanske kontorsplatser i det gröna? Erik efterlyste specialiserade lövskogsrådgivare, något som han menade att det borde finnas embryon till bland de församlade med sina bakgrunder inom skogsbranschen. Likaså lade han fram ett förslag om att organisera uppsamlingsplatser där skogsägare med mindre volymer kan möta uppköpare. 

Under den avslutande paneldebatten fick deltagarna bland annat redogöra för sin syn på vad som är ett hinder för ökat lövsinslag i skogen och hur balansen mellan skogsägarens intressen och skyddsåtgärder kan hanteras. Deltagare i debatten var Karin Eickhoff (LRF), Jerker Bergdahl (Skogsstyrelsen), Jonas Victorsson (Länsstyrelsen Kalmar), Anders Ekstrand (Södra) och Erik Hjärtfors (Lövsjö loghouse). Moderator för kvällen var Magnus Hellgren. 

Båda föredragen samt paneldebatten finns att se i efterhand. 

Se seminariet
Till sidomenyn

Lövsuccé 2.0 i landskap och företag

Projektet får medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Potential att stärka många värden

Mycket talar för att det finns ett stort behov av fler lövskogar och en fortsatt ökad lövinblandning i blandbestånd och kantzoner. Inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringarna med intensivare torka, bränder, insektsangrepp och rotröta. En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi.

För en lyckad satsning på löv är förutsättningen att skogsföretagare kan se lönsamhet och affärsmöjligheter. En viktig del i projektet är därför att öka kunskapen om hur lövskog kan skötas och förädlas för ett ökat värde.

Är du intresserad av lövskog?

Målgruppen för projektet är personer som äger, förvaltar eller förädlar skog. Kvinnor är särskilt prioriterade.

Fem projektområden har utsetts i Småland där skogsdagar och workshops har arrangerats med olika teman kopplat till lövskog: exempelvis vilt, klimat, ekonomi och mångbruk. Nu återstår slutseminarium i projektet, det kommer att hållas den 8 november. 

Kontakt:

Du som är intresserad av att delta på projektets kommande aktiviteter får gärna anmäla intresse redan nu till:

Projektledare
David Ekbäck
david.ekback@outlook.com

Till sidomenyn

Varierad skogsslinga i hjärtat av Smålands trädgård

I Småländska Loaklev har skogsägarna Gösta och Gunnel Jonsson skapat en skogsslinga som ansluter till Höglandsleden. Här kan den intresserade via ett antal punkter få mer information om skogen och de träslag som finns här, där marken bland annat innehåller grönsten, ett ovanligt mineral som bland annat gör att ek frodas.

Läs mer om slingan
Till sidomenyn

Mer inspiration!

Björn Gustafson, ordförande Svenska Lövträdföreningen höll i en av stationerna på skogsträffen i Vallerstad April 2023. Här ger han några korta tips till dig som skogsägare.

I filmen Lönsam lövskog får vi möta skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp, köpare som efterfrågar lövvirke, forskare som ger råd och entreprenörer.

Johan Nyman, ledamot i regionstyrelsen LRF Jönköpings län, höll i stationen med tema skog och vilt på träffen i Vallerstad 2023. 

Lövsuccé 2.0 anordnade i oktober 2019 skogsdag i Holma utanför Aneby. I denna film får du del av inslag från träffen och följ med när några deltagare ger sina tips om lövskog!

 

En beskrivande film från Naturvårdsverket om projektet Lövsuccé 2.0 - en satsning på lövskog i Småland. Träffa markägare och andra aktörer.

Den första fasen av Lövsuccé genomfördes i Östra Vätterbranterna.  Här får du veta mer om detta.

 

Till sidomenyn

Läs mer:

  • De vill sprida lövskogens positiva ekologiska effekter - Läs artikeln från Vetlanda-Posten 26/4 2023 om Lövsuccés arbete.
  • Skogsträffar inspirerar till mer löv i våra framtida skogar - På lrf.se kan du ta del av reportage från Lövsuccés skogsträff på Vallerstad Gård utanför Värnamo i april 2023.
  • ”Att skapa relativt mycket löv kan göras relativt billigt”.
    - Detta är kontentan av de Heureka-analyser som har genomförts inom ramen för Lövsuccé 2.0. Tre olika scenarier (dagens skogsbruk, lövgynnande skogsbruk och lövkonverterat skogsbruk) har simulerats för två olika studieområden (en skogsfastighet i Kronoberg och skogen i Kalmar kommun). Sammanfattningsvis så sjunker nuvärdet enligt dessa beräkningar med bara mellan 10-20 % när lövandelen ökar med upp emot 100-200 %.
  • "LÖVTRÄD OCH LÖVSKOG: En sammanställning av nuvarande kunskap". Den här sammanställningen beskriver nuvarande kunskap om lövträd och lövskog. Vad, Varför, Var och Hur! Sammanställningen är framtagen genom projektet "Lövsuccé 2.0 i landskap och företag" i samarbete med Skogforsk.
  • "Lägg inte alla barr i samma korg" - läs debattartikeln av Magnus Hellgren, samordnare Smålands Skogs- och trästrategier & Simon Jonegård, dv. projektledare Lövsuccé 2.0.
  • "Lövskogen – successivt ökande i betydelse" - läs artikeln i Förvetet nr3 tidning från LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
  • Lövskogen är inte bara naturvård och brännved. Den är också en resurs som rätt skött kan ge goda inkomster. I filmen Lönsam lövskog från Skogskunskap får vi möta skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp, köpare som efterfrågar lövvirke, forskare som ger råd och entreprenörer som utför jobbet i skogen.
Till sidomenyn Till sidomenyn

Tidigare aktiviteter under hösten

Workshops hösten 2023: Hur kan lövskog skötas för ökad lönsamhet och värde?

5 september: Vallerstad gård, Värnamo. Tema: ekonomi/skötsel/klimat
14 september: Grimslövs värdshus (skörda-åsnenområdet): Tema ekonomi/skötsel/klimat
19 september: Vallerstad gård, Värnamo. Tema mångbruk/naturvård/turism
21 september: Urshults folkets hus/Hätteboda vildmarkscamping, Tingsryd: tema mångbruk/naturvård/turism
26 september: Swedish Agro, Kalmar. Tema mångbruk/naturvård/turism
3 oktober: Naturbruksgymnasiet Kalmar/fält Trekanten, Kalmar: tema ekonomi/skötsel/klimat

Till sidomenyn
Senast uppdaterad: 2023-11-22