Till sidomenyn

Engagerad stämma när medlemmarna äntligen fick träffas

LRF Sydosts regionstämma gick av stapeln den 22 mars. I år var det dags för Blekinge att stå värd och stämman hölls på konferenscentret vid Ronneby Brunn. Vid start hade 156 fullmäktige registrerat sig! Sven Sunesson och Lars Berggren var stämmoordförande respektive vice stämmoordförande och guidade fullmäktige genom valen och de sjutton motionerna på ett tydligt och föredömligt sätt. 

Framförallt så var det motionerna kring LRFs omorganisation som skapade engagemanget i lokalen. Åsa Odell, vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse höll en inledande föredragning om remissen som har gått ut och hur tidsplanen ser ut, med en tillhörande frågestund. Frågorna var många i ämnet och efter frågestunden debatterades motionerna i fråga med många debattörer, där motionären Anders Hermansson, Västra Norrvidinge LRF var tongivande. Slutligen gick stämman på motionärernas förslag och beslutade att regionstyrelsen ska skriva en motion i motionärernas anda och skicka den till riksförbundsstämman i maj.

Michael Magnoff, marknadsanalytiker vid Länsförsäkringar höll ett mycket uppskattat föredrag om världsekonomi och hur det hänger ihop efter lunchen uppe på restaurangen på Ronneby Brunn.

Se filmen - Fyra röster om stämman

Till sidomenyn

Några bilder från stämman

Registrering vid ankomst till Ronneby Brunn

Presidiet med Sven Sunesson och Lars Berggren i spetsen

Det var en fullsatt stämmolokal med över 150 fullmäktige

Härlig stämning vid prisutdelningarna

Till sidomenyn

Här kan du se stämman i efterhand

Här kan du se stämman i efterhand

LRF Syd - YouTube

Till sidomenyn

Valen

I år blev det inte så många förändringar i styrelsen utan styrelsen välkomnar Stihna Johansson Evertsson som ny ledamot. Stihna ersätter Johan Refónd som avgick vid stämman. Läs mer om Stihna i vår Hallå där!

Styrelsen 2024 består av

  • Roger Gustafsson, Mörbylånga LRF - ordförande
  • Stihna Johansson-Evertsson, Högsby-Fagerhult LRF
  • Eleonor Nilsson, Södra Vi – Djursdala LRF
  • Per-Göran Sigfridsson, Förlösa LRF
  • Christian Horn, Växjöorten LRF
  • Anette Giselsson, Västra Torsås LRF
  • Conny Jakobsson, Gamleby
  • Camilla Logarn, Värends Nöbbele
  • Ronja Björkqvist, Köpingsvik LRF (LRF Ungdomen)
  • Per Petersson, Giseryd (LRF Ungdomen)

För övriga val, se valberedningens protokoll

Till sidomenyn

Styrelsens föreslagna nya ledamöter

Conny Jacobsson

Jag heter Conny Jakobsson och är 64 år och har fru och 3 barn. Efter avslutad grundskola blev det 2-årig gymnasieutbildning för lantbruk på Valstadskolan som idag heter Gamleby Gymnasiet. Har därefter arbetat på Sydöstra Sveriges Semin central som tjurförman/avelsledare, Tjust bygdens Husdjur som djurhälsotekniker och sedemera blev jag lantbrukare på heltid med inriktning på kött för lokala butiker, växtodling och skogsproduktion. Har alltid haft och har stort intresse för familjen, naturupplevelser, viltförvaltning, jakthundar, föreningsengagemang och jaktskytte.

Frågor jag tycker är viktiga att driva är: 

Ägande- och brukanderätt: för långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet för oss brukare och nästa generations brukare. Skogsfrågor: för god och säker intäkt, klimatet, energi, biologisk mångfald, andra skogsråvaror och arbetstillfällen. Kommungrupperna: för att kunna stödja de gröna näringarnas intressen, genom att följa och påverka inom den lokala kommunen. Djuromsorg: god djuromsorg för tamdjurens välmående och för att bibehålla fortsatt högt förtroende för svenskt kött hos konsumenter. Flerartsförvaltning av vilt: för att få klövviltstammarna till acceptabla nivåer, i balans med betesresurserna med mål att minska skogs och grödskador. Rovdjursförvaltning: eftersom de stora rovdjuren som förekommer i Sverige har numer en numerär och utbredning som inte är acceptabel hos landsbygdens befolkning i flera avseende. Öka självförsörjningsgraden: för att sänka klimatpåverkan och för att bättre klara krissituationer.

Conny Jacobsson
Styrelsen 2023 från vänster: Roger Gustafsson, ordförande, Christian Horn, Fredrik Persson, Stihna Johansson-Evertsson, Ronja Björkqvist, Anette Giselsson, Håkan Petersson, Per-Göran Sigfridsson. Saknas på bilden gör Eleonor Nilsson.
Till sidomenyn

Motionsbehandling

Efter valen var det dags för motionshantering. Av de sjutton motioner som hade kommit in var det fyra motioner som gick vidare i sin helhet till riksförbundsstämman i maj.

8 – Myndigheterna måste ta ansvar för den natur de beslutat att skydda – Asa-Rottnebygden

9 – Ny affärsmodell för produktion och leverans av biologisk mångfald – Nöttja

10 – Motion ang. livsmedelsstrategi – Mellersta Kinnevald

16 – Ersättningar vid markintrång - Misterhultsbygden

I följande motioner fick regionstyrelsen i uppdrag att formulera nya motioner till riksförbundsstämman.

1 – Producera livsmedel är en prioriterad fråga – LRF Ungdomen

2 – Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell för livsmedelsproducenter – Misterhultsbygden

5, 6 och 7 – Motioner om LRFs organisationsförändring – Södra Sunnebo, Västra Norrvidinge och Mellersta Kinnevald

10 – Motion ang. livsmedelsstrategi

11, 12 och 13 – Motioner om varg och lodjur – Härlunda, Älmhultsorten och Alvesta

17 – Ändring av lagstiftningen angående förvärvstillstånd på jord/skogsfastigheter - Älghult

För följande motioner fick regionstyrelsen i uppdrag att formulera en skrivelse till riksförbundsstyrelsen:

3 – Stämma vartannat år - Torhamn

Följande motioner ansågs besvarade med vad styrelsen i sitt yttrande anfört

4 – Lokala LRF Ungdomen – LRF Ungdomen

14 – Varg och lodjurens utbredning – Älghult

Följande motioner avslogs samt i övrigt ansågs besvarad med vad styrelsen i sitt yttrande anfört

15 – Att utföra gränsvård på egen fastighet – Västra Torsås

Vill du läsa motionerna i sin helhet och styrelsens yttranden kan du ladda ner stämmoboken här!

Till sidomenyn Till sidomenyn

Utmärkelser

Södra Ljunga LRF fick motta priset som Årets Lokalavdelning!

Kalmar kommungrupp fick motta priset som Årets Kommungrupp

Årets Valberedning - Valberedningen i Emmabodabygdens LRF har även berett valen för kommungruppen

Årets Silvernålar: Bengt-Åke Rungegård, Lars Berggren, Görel Wiberg, Ingbritt Säll, Tony Lindgren, Ryno Johansson. Ej med på bilden Anki Carlsson.