Regionstyrelsen består av åtta ledamöter samt en suppleant för LRF Ungdomen.

Regionstyrelsen LRF Sydost

Regionstyrelsen LRF Sydost

Regionstyrelsen består av åtta ledamöter samt en suppleant för LRF Ungdomen. Välkommen att kontakta oss!

På bilden från vänster: Roger Gustafsson (ordförande), Christian Horn, Fredrik Persson, Stihna Johansson Evertsson (vice ordförande), Ronja Björkqvist, Anette Giselsson, Håkan Petersson och Per-Göran Sigfridsson.

Saknas på bilden gör Eleonor Nilsson

Regionstyrelsen LRF Sydost

Ledamöter

Roger Gustafsson

Ordförande. Ansvarig: Länsstyrelser, Regioner, Vatten, Greppa Näringen och Krisberedskap

Stihna Johansson Evertsson

Vice ordförande. Ansvarig: Livsmedelsstrategierna, offentlig upphandling

Eleonor Nilsson

Ansvarig: Kommungrupper, Studieförbundet Vuxenskolan, Bonden i skolan och medlemsutveckling

Per-Göran Sigfridsson

­Ansvarig: Energi- och klimatfrågor

Christian Horn

­Ansvarig: Äganderätt, infrastruktur, lokalavdelningar och organisatorisk utveckling

Anette Giselsson

­Ansvarig: Skog 

Fredrik Persson

­Ansvarig: Viltfrågor och Hästföretagande

Håkan Petersson

Ungdomsrepresentant regionstyrelsen (ordinarie) ­

Ansvarig: LRF Ungdomen, Skolkontakt,BiS, Kompetensförsörjning &utbildning

Ronja Björkqvist

Ungdomsrepresentant (suppleant) i regionstyrelsen

Ansvarsområde: Omsorg och krisberedskap

Senast uppdaterad: 2023-10-13