Arbetet med Västernorrlands livsmedelsstrategi pågår just nu och tar sikte på 2030. Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Västernorrlands livsmedelsstrategi

Jordgubbar och mjölk

Den regionala livsmedelsstrategin i Västernorrland utgår från den nationella strategin, som antagits av regeringen 2017, och lyfter länets regionala utmaningar och möjligheter. 

I ett nära och brett samarbete ingår LRF Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland i ett operativt projektsekretariat. Där andra samarbetspartners som Hushållningssällskapet Västernorrland, Lantmännen Västernorrland, Maskinringen Norrland, Norrmejerier och Nyhléns Hugosons samt länets kommuner också deltagit och är involverade i. 

Under 2020-2021 har en förstudie och ett länsgemensamt dokument för en strategi tagits fram med fokus på tre målområden. Läs mer här. 

De tre fokusområdena som vi ska arbeta för är:

• Ett ökat förtroende mellan myndigheter, näringsliv och konsumenter. 
• Mer västernorrländsk mat i den privata och offentliga måltiden. 
• Ökad samverkan för kompetensförsörjning och produktutveckling.
 

Läs hela publikationen här
Jordgubbar och mjölk

Vad har hänt hittills?

Fyra svenska hårdostar

Under 2022-2023 har flertalet webbinarier, utbildningar och möten arrangerats till producenter och potentiella producenter inom livsmedelssektorn i länet. 

En inspirationsdag med fokus på att öka länets livsmedelsproduktion lockade ett 50-tal befintliga och presumtiva producenter. Där syftet med dagen var att synliggöra livsmedelsstrategin och inspirera deltagarna till en ökad livsmedelsproduktion. Läs mer här.

Aktiviteter om ägarskiften och Dynamiskt inköpssystem (DIS) har arrangerats. Syftet med webbinariet om DIS var att ge insikt om hur livsmedelsproducenter kan leverera lokal mat till offentliga kök. Liksom ett webbinarium om förpackningsinsamling och producentansvar med anledning av den nya förordningen. Webbinarierna spelades in och går att se i efterhand bakom inlogg här.

En diskussionsträff om försvaret ur ett lokalt perspektiv har anordnats där det bland annat diskuterades om lagringsförmågan på gårdsnivå och industriella aktörer. Läs mer här.

En minimarknad på temat ost för ost producenter har arrangerats, detta genomfördes på Ostens dag. Håll utkik efter fler kommande arrangemang via vårt nyhetsbrev och vår exklusiva medlemsgrupp på Facebook.

Fyra svenska hårdostar

Kontakt

Britta Liljeström

Britta Liljeström

Projektmedarbetare Livsmedelsstrategin Västernorrland, Kramfors

Banner Västernorrlands livsmedelsstrategi