Byggregler

Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt att bo och utveckla sitt företag på platsen. LRF anser därför att förbättrade och förenklade villkor för byggande på landsbygden är en avgörande fråga.  

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Det här vill LRF

Kommuner bör ges större möjlighet att anpassa kraven på bygglov 

Förändringar som syftar till att bibehålla och utveckla företag behöver i högre grad än nu vara befriade från krav på bygglov. Företag inom de gröna näringarna borde ges större möjligheter att utveckla sin verksamhet utan att hindras och försenas av krav på anmälan samt olika tillstånd eller dispenser, vilka ofta leder till både kostnader och tidsfördröjningar. Med tanke på den stora variationen över landet med avseende på befolknings- och bebyggelsetäthet samt behoven av komplettering av verksamheter, bör varje kommun i större utsträckning ges möjlighet att anpassa kraven på bygglov till lokala förhållanden och själva fatta beslut om undantag och dispenser. 

Strandskyddet bör utformas för att främja landsbygdsutveckling  

I dag omfattas ungefär en tredjedel av Sveriges yta av strandskyddet. Nästan alla sjöar och vattendrag - oavsett storlek eller naturvärde. Det innebär att småbäckar i glesbygd kan ha samma strikta skydd som de mest attraktiva stränderna och grundregeln är att det är förbjudet att bygga i dessa områden. Strandskyddet begränsar därmed möjligheterna till boende och företagande på landsbygden. 

Till sidomenyn Till sidomenyn