Företagare kläms när kommuner växer

Skördetröska tröskar på åkern
Mycket spannmål bärgas på åkrarna runt Mantorp.

Mantorp ska växa från runt 4 000 till 7 000 invånare på 35 år. Det visar planer som Mjölby kommun tagit fram. Utbyggnaden ligger i princip på högavkastande jordbruksmark, bland den bästa mark Sverige har. Detta får lantbruksföretagare och LRF att reagera.

Det har blivit något av en kamp. Alla orter ska växa. Kommunerna vill bli större, skapa fler arbetsplatser och locka inflyttande till bostadsområden som ligger naturnära med fantastisk utsikt. Då offras åkermarken. Den är lätt att bygga på.

Detta får Jeanette Blackert, ordförande i LRF Östergötland, att reagera. Hon är orolig eftersom alltmer åkermark försvinner varje år. Bara 7 procent av ytan i Sverige är jordbruksmark. Närmare 70 procent är skog sedan finns sjöar, vattendrag och andra naturtyper som inte lämpar sig för matproduktion.

– Vi märker att beslutsfattare tänker kortsiktigt. Befolkningen växer samtidigt som vi ska öka vår matproduktion. Vi ser även att de får allt svårare med torka och värme i södra Europa. Jag är övertygad om att vi kommer exportera alltmer mat framöver, sa hon i P4 Östergötland.

Då behövs varje kvadratmeter och hektar. Naggar vi åkermarken i kanten utanför varje tätort, i alla kommuner sjunker de 7 procenten i rask takt.  Den svenska självförsörjningsgraden är 50 procent idag. Ur ett beredskapsperspektiv är det en hög risk. Finland har närmare 80 procent, ett mål politikerna börjat tala allt mer om.

– På kommunal nivå måste man vara vaksam. Det är många hektar som tas ur produktion för alltid. Det är en skada vi aldrig kan reparera, menar ordförande Blackert.

Jörgen Bäck gillar heller inte planerna. Han är lantbruksföretagare och ordförande i LRFs kommungrupp i Mjölby. Han vill att man odlar mat istället  för att bygga hus på svensk åkermark.

– Vi har fått frågan om att sälja ”lite mark”. Men vårt företagande bygger på den areal vi har. Vi behöver avkastningen får att gå runt. Marken är en förutsättning får vår verksamhet, betonar Bäck som gärna ser mer matproduktion i trakten. 

Jeanette Blackert och Jörgen Bäck vill odla sina marker, inte sälja