Minst antibiotika i hela EU

Svenska bönder tar hotet om antibiotikaresistens på stort allvar. Genom ansvarsfull djurhållning använder de idag minst antibiotika inom hela EU. Eftersom friska djur inte behöver antibiotika, är denna strategi en grundläggande princip inom svenskt jordbruk. 

En central del av svensk djurskötsel är det kontinuerliga förebyggande arbetet på gårdarna. Det dagliga engagemanget från bonden bidrar till att upprätthålla djurens hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur minskar behovet av antibiotika.

Trots dessa förebyggande åtgärder kan djur ibland drabbas av sjukdomar som kräver antibiotikabehandling. En väsentlig skillnad är att svenska bönder strävar efter att behandla enskilda djur istället för att rutinmässigt behandla hela grupper, något som är vanligare i många andra länder.

Den som väljer svenskt kött bidrar till en djurhållning med friska djur, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Sverige är ett föregångsland

Svensk antibiotikaförbrukning är lägst i EU. Redan 1986 drev svenska lantbrukare igenom att Sverige som första land i världen införde ett förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Allt sedan dess har Sveriges bönder arbetat tillsammans med veterinärer och myndigheter för att minska behovet av antibiotika i djurhållningen.  

I övriga EU antogs ett sådant förbud först 2006 men har i många medlemsstater inte lett till samma minskning av förbrukningen. 

Till sidomenyn

Stärkt antibiotikakontroll i EU

Trots Sveriges relativt begränsade storlek har landet möjlighet att internationellt påverka användningen av antibiotika. Sedan 2022 gäller nya, striktare EU-regler för läkemedelsanvändning hos djur, speciellt med fokus på antibiotika. Dessa regler inkluderar krav på enhetlig rapportering, vilket under de kommande åren kommer göra det enklare att följa antibiotikaanvändningen inom EU.  

Till sidomenyn

Så arbetar svenska bönder

En viktig del i arbetet för friska djur är att hålla förekomsten av smittsamma sjukdomar på en så låg nivå som möjligt. Friska djur är grunden för en god djurvälfärd och ett friskt djur är ett lönsamt djur. 

Om djur blir sjuka behandlas individer, bara i undantag får hela grupper behandling.

Den dödar effektivt vissa skadliga bakterier, till skillnad mot bredspektrum-antibiotika som slår brett och därmed ökar risken för att bakterier blir resistenta. 

Till sidomenyn Till sidomenyn

För förtroendevalda

Här hittar du som är förtroendevald material som kan användas i ditt påverkansarbete.

Detta innehåll är endast tillgänglig för förtroendevalda på LRF. Du som är förtroendevald kan logga in nedan för att se innehållet.