Allt fler blir medvetna om vad vi äter och hur maten påverkar vår jord. Det är bra och ledande forskare har nyligen konstaterat att mjölk även i framtiden kommer vara en viktig del av en hållbar kost – både för vår hälsa och för vår planet.

Sverige har världens bästa mjölk och här är några av våra argument som styrker det: 

  1. Tack vare friska kor och skickliga mjölkbönder har svensk mjölk låg klimatpåverkan (60 procent lägre än världsgenomsnittet). Friska kor mjölkar mer och mer mjölk ger lägre påverkan per kilo mjölk. 

  1. Svenska mjölkbönder bidrar till ekosystemtjänster som kolinlagring och pollinering som är värda miljarder för samhället. 

  1. Sverige behöver betande djur. Naturbetesmarkerna är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. En tredjedel av dessa marker betas av djur från våra mjölkgårdar. 

  1. Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och användning av antibiotika på svenska mjölkgårdar är noga kontrollerad och världsunikt låg. 

  1. Kor omvandlar gräs, som vi människor inte kan äta, till näringsrik mjölk som är bra både för hälsan och miljön. 

  1. Svenska mjölkprodukter är gott, näringsrikt och mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag. 

  1. Mjölk och mjölkprodukter är bra för hälsan och kopplat till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar, t.ex. diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom. 

  1. Mjölkbönderna är motorn på landsbygden och varje mjölkbonde genererar i snitt ytterligare åtta jobb. 

  1. Mjölkproduktionen skapar arbetstillfällen och är en förutsättning för en levande landsbygd med skola och livsmedelsbutiker. 

  1. Sverige är bara självförsörjande till 70 procent på mjölkprodukter. Om vi blir självförsörjande på mjölkprodukter skulle det ge 11 000 nya jobb. 11 000 nya jobb skulle ge 985 miljoner i skatteintäkter, tillräckligt att betala lön för 1 645 sjuksköterskor, 1 700 nya poliser eller 1 844 grundskollärare.