2021 inleddes projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk under projektledning av LRF, där Lantbrukets Arbetsmiljökommitté, LAMK, är styrgrupp.  Projektet pågår i två år med förhoppning om att leda de gröna näringarna till ett säkrare arbetsliv och öka branschens attraktionskraft.

Kontakta oss så hjälper vi dig

LRF erbjuder rådgivning och information om jord – och skogsbrukets arbetsmiljöfrågor genom ett samarbete med den ekonomiska föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. Föreningen består av några av landets mest meriterade rådgivare inom arbetsmiljöområdet och erbjuder gårdsbesök, kurser och informationer. För beställning av gårdsbesök och mer information se länken ovan.

Telefonrådgivning 

Varje vardag, klockan 08.00-10.00, finns våra arbetsmiljöexperter beredda att svara på dina frågor. Du kan fråga om allt inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet som till exempel vilka sanktionsavgifter man riskerar, och vad lagen kräver, säkerhet för barnen, besiktningskrav på maskiner och frågor om rehabilitering och arbetshjälpmedel. Ingen fråga är för dum för att ställas, lyft luren och ring - välkommen! Ring: 0709- 856 000

Körkorts- och utbildningskrav

Gröna arbetsgivare (tidigare SLA, Skogs- och Lantbruksarbetsgivarförbundet) har tagit fram en lathund kring körkorts- och utbildningskrav samt vilka hastighets- och viktbegränsningar som gäller.  

Säkert Bondförnuft

Kampanjen Säkert Bondförnuft som syftade till att minska olyckorna i lantbruket är avslutad. Men vi fortsätter att erbjuda gårdsbesök/ säkerhetsgenomgångar och kurser i Säkert Bondförnufts anda. För mer information kontakta rådgivarna i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.   

Barn på gården

Varje år skadas många barn på våra gårdar, en del så allvarligt att de omkommer. Det är lätt att bli hemmablind. Men ofta kan man med enkla medel göra farliga ställen säkrare. Vissa platser går inte skydda eller låsa som t.ex. lager av storbalar, handelsgödsel eller silor. Där ska det vara förbjudet för barn att vistas. LRF har tagit fram foldern ”Barn på gården” med många bra tips hur man kan få gården säkrare för speciellt barnen.

Läs gärna berättelsen Roligt och säkert hos mormor och morfar.

Ett gårdsbesök med inriktning på barnens säkerhet är en god investering. Beställ ett gårdsbesök genom Säker Arbetsmiljö Sverige.

Brandsäkerhet, LBK

Brandriskerna i lantbruket är stora och varje år inträffar över 2 000 lantbruksbränder, värden över 200 miljoner kronor förstörs. LRF har ordförandeskapet i LBK, Lantbrukets Brandskyddskommitté som arbetar för att motverka bränder i lantbruket. LBK utarbetar rekommendationer som ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser.

LBK:s rekommendationer finns samlade i LBK-pärmen. Pärmen kan man antingen beställa hos LBK eller helt gratis ladda hem på nätet. Se vidare på http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/om_oss 

Säkert växtskydd

Informationskampanjen Säkert växtskydd finns för dig som använder och hanterar växtskyddsmedel. Genom den får du råd om hur du ska göra för att minimera miljö- och hälsoriskerna, exempelvis genom att välja rätt skyddsutrustning eller säker sprutteknik. Arbetet inom Säkert växtskydd drivs av LRF i samarbete med Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Lantmännen, Naturvårdsverket och Svenskt Växtskydd. Här kan du läsa vad du kan göra för en säkrare hantering. 

Säkerhet i skogen

Arbete med motorsåg i skogen är ett farligt och olycksdrabbat arbetsmoment. För att öka säkerhetstänkandet och minska olycksfallen startade LRF och skogsägarföreningarna i början av 2000-talet projektet Säker Skog med utbildningar i säker arbetsteknik med motorsåg, röjsåg och fyrhjuling. Det motorsågskörkort som Säker Skog initierade är numera ett lagkrav för den som arbetar för andra, dock inte för arbete i familjens skog. Säker Skog är numera en fristående förening med LRF och de fyra skogsägarföreningarna som medlemmar. Läs mer om verksamheten här

Lantbrukets Arbetsmiljökommitté, LAMK

LRF är medlem i Lantbrukets Arbetsmiljökommitté, LAMK. LAMK är ett nätverk med representanter från framförallt forskning och organisationer som driver frågor för att förbättra arbetsmiljön och minska antalet skadade och omkomna inom det gröna näringslivet. Läs mer om LAMK och vilka organisationer som är medlemmar genom att gå in på hemsidan som förvaltas av Gröna arbetsgivare. Du hittar sidan här.

Hat och hot mot lantbrukare

Andelen lantbrukare som hotas av odemokratiska krafter ökar. LRF har under flera år uppmärksammat detta ökande problem för politiker och makthavare. Här har vi samlat debattartiklar och inslag i medier.


Fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap

Fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap fyller i dag flera viktiga funktioner för företag och individer. Registreringsutvecklingen visar att det finns ett ökat, eller fortsatt stort intresse, för samtliga fordonsgrupper. Myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ställer sig bakom ”Säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020” för att hitta åtgärder som kan rädda liv. Se inriktingsdokument framtaget av Trafikverket.

Kontakt

Håkan Johansson, Arbetsmiljöansvarig
Telefon: 076-772 50 60
E-post: hakan.johansson@lrf.se