Kontakta oss så hjälper vi dig över hemmablindheten. LRF erbjuder rådgivning och information om jord – och skogsbrukets arbetsmiljöfrågor genom ett samarbete med den ekonomiska föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. Föreningen består av några av landets mest meriterade rådgivare inom arbetsmiljöområdet och erbjuder gårdsbesök, kurser och informationer. För beställning av gårdsbesök och mer information se vidare på http://www.sakerarbetsmiljo.se/

Telefonrådgivning 

Varje vardag mellan 08.00-10.00 finns våra arbetsmiljöexperter beredda att svara på dina frågor. Du kan fråga om allt inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet som t.ex. vilka sanktionsavgifter man riskerar, och vad lagen kräver, säkerhet för barnen, besiktningskrav på maskiner och frågor om rehabilitering och arbetshjälpmedel. Ingen fråga är för dum för att ställas, lyft luren och ring - välkommen! Ring: 0709- 856 000

Körkorts- och utbildningskrav

SLA (Skogs- och Lantbruksarbetsgivarförbundet) har tagit fram en lathund kring körkorts- och utbildningskrav samt vilka hastighets- och viktbegränsningar som gäller.  

Säkert Bondförnuft

Kampanjen Säkert Bondförnuft som syftade till att minska olyckorna i lantbruket är avslutad. Men vi fortsätter att erbjuda gårdsbesök/ säkerhetsgenomgångar och kurser i Säkert Bondförnufts anda. För mer information kontakat rådgivarna i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. http://www.sakerarbetsmiljo.se/  

Barn på gården

Varje år skadas många barn på våra gårdar, en del så allvarligt att de omkommer. Det är lätt att bli hemmablind. Men ofta kan man med enkla medel göra farliga ställen säkrare. Vissa platser går inte skydda eller låsa som t.ex. lager av storbalar, handelsgödsel eller silor. Där ska det vara förbjudet för barn att vistas. LRF har tagit fram en folder ”Barn på gården” med många fler bra tips hur man kan få gården säkrare för speciellet barnen. Ett gårdsbesök med inriktning på barnens säkerhet är en god investering. Beställ ett gårdsbesök genom http://www.sakerarbetsmiljo.se/

Brandsäkerhet, LBK

Brandriskerna i lantbruket är stora och varje år inträffar mer än 2 000 lantbruksbränder och värden för över 200 miljoner förstörs. LRF har ordförandeskapet i LBK, Lantbrukets Brandskyddskommitté som arbetar för att motverka bränder i lantbruket. LBK utarbetar rekommendationer som ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser.

LBK:s rekommendationer finns samlade i LBK-pärmen. Pärmen kan man antingen beställa hos LBK eller helt gratis ladda hem på nätet. Se vidare på http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/om_oss

Säkerhet i skogen

Arbete med motorsåg i skogen är ett farligt och olyckdrabbat arbetsmoment. För att öka säkerhetstänkandet och minska olycksfallen startade LRF och skogsägarföreningarna i början av 2000-talet projektet Säker Skog med utbildningar i säker arbetsteknik med motorsåg och senare även röjsåg.  Det motorsågskörkort som Säker Skog initierade är numera ett lagkrav för den som arbetar för andra, dock inte för arbete i familjens skog. Säker Skog är numera en fristående förening med LRF och de fyra skogsägarföreningarna som medlemmar. Läs mer om verksamheten här

Kontakt

Anders Drottja, Arbetsmiljöansvarig
Telefon: 08-787 50 10
E-post: anders.drottja@lrf.se