Om regeringen fattar beslut om att stänga grundskolor har de som arbetar med livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling rätt till barnomsorg eftersom det har klassats som en samhällsviktig sektor.

Vad innebär det i praktiken?

Det innebär att om jag har ett företag med medarbetare som är viktiga för livsmedelsproduktionen så anmäler jag och mina medarbetare till våra hemkommuner att vi har en samhällsviktig funktion. Kommunen hjälper då till.

Har man medarbetare i sitt företag som gör andra saker så gäller inte detta. Det gäller alltså endast de som jobbar med livsmedelsproduktion eller livsmedelsförädling.

Gäller det äkta makar?

Ja, om båda är verksamma i produktionen så har man rätt till barnomsorg. Om den andra jobbar i en annan sektor så får den personen inte rätt till det.

Vad ska jag göra i kontakt med kommunen?

Just nu är det bra att veta om att den här möjligheten finns ifall skolorna skulle stängas. Om det händer får man anmäla sig till kommunen. Kommunerna kommer gå ut med information om det blir verklighet.

Mer info hittar du på MSBs hemsida