Inte sedan andra världskriget har restriktionerna för medborgarna varit så stora i så många länder samtidigt, skriver Palle i sin krönika i Land lantbruk som du kan läsa i helhet här

Många drabbas otroligt hårt av virusets framfart. För att de själva eller anhöriga blir sjuka, men även ekonomiskt, inte minst i restaurang- och besöksbranschen som just nu sliter för att överleva. Det är en sektor som ligger oss nära och som många av LRFs medlemmar är beroende av att kunna sälja råvaror till. Förutom det har de gröna näringarna hittills klarat sig bättre än många andra sektorer, även om det finns många orosmoln även över oss.

LRF jobbar intensivt med covid-19 och hur det påverkar branschen för att kunna underlätta för våra medlemsföretag. Vi har en nära dialog med Näringsdepartementet och landsbygdsminister Jennie Nilsson samt Jordbruksverket. Vi har en stor samsyn i att det som behöver göras för att underlätta för livsmedelsproduktionen, också ska genomföras. Stödet för Sveriges bönder är stort.

Våra kollegor i Europa drabbas också på olika sätt. Hårdast har denna kris slagit mot blomsterodlare i Nederländerna, där hela näringen har kollapsat.

En kris av denna kaliber påverkar oss alla. Även om det kan kännas långt borta när man går till ladugården för att övervaka en kalvning och hör korna runt omkring lugnt idissla. Jag är övertygad om att covid-19-krisen kommer att förändra samhället framöver – i Sverige, Europa och i världen.

Den kommer påverka sättet vi reser, hur vi umgås, hur vi värderar vad som är viktigt och kanske vad vi äter. Jag tror också att den kommer att påverka politiken. ”En kris är ingen kris”, kanske vissa tänkte om torkan 2018. Men det hann inte ens gå två år innan nästa kris kom. Vi kommer att behöva vara mer beredda på olika typer av kriser i framtiden. Att bli robustare helt enkelt, både som individer, företagare, länder och som union.

Det blir i alla fall tydligt att just-in-time-leveransernas glansdagar är förbi. När vi kommer ut på andra sidan av covid-19, kommer vi att se en politik och ett företagande som är mer robust och redo, med ökade marginaler.

Vi gör allt vi kan för att svensk livsmedelsproduktion ska värderas högre och att målet om att öka den också kommer att kvantifieras framöver. Vi är beredda att hugga i för att öka produktionen och tillsammans står vi stadigt när det blåser storm.

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF