Arbetskraft

En avgörande fråga för trädgård och skogsbruket, men för mjölkproduktion och i viss mån grisnäringen. LRF driver två parallella huvudspår:
• Få in utländsk arbetskraft som planerat för sommarsäsongen
• Hitta svensk arbetskraft som kan göra jobbet.

Vi uppmanar nu alla företagare som söker arbetskraft, att nyttja gratishjälpen via Mer mat fler jobb och därmed få upp sin annons på gronajobb.se

Foder

Det rapporteras om svårigheter att importera ekologiskt proteinfoder till Sverige, både på grund av minskad produktion och hinder i transportkedjan. Det kan enligt föreningen Foder och Spannmål uppstå en brist. LRF bevakar frågan och har täta kontakter med branschen och marknadsaktörer, bland annat Ekologiska Lantbrukarna och KRAV.

Det kan vara läge att som ekolantbrukare se över sina lager och fundera över den framtida foderförsörjningen på gården. Ekologiska Lantbrukarna tipsar om vad du bör tänka på.

Omsorgsgrupper

LRFs omsorgsansvariga har regelbundna avstämningar. Ansvaret för omsorgsarbetet ligger på LRF regionalt, men stöd för dem finns att få centralt vid behov.

Växtskydd

Det finns några olika frågor kring växtskydd som LRF just nu bevakar och arbetar med.

Frågor och svar för småföretagare

Ludvig & Co har tagit fram samlad information för småföretagare.

LRFs skattejurist Martin Mörman har gått igenom och analyserat regeringens stödpaket

Tillsyn och avgifter

Kontroller hanteras olika i länen och kommunerna. LRF tittar på att ta fram en samlad bild kring kontroller och tillsyn på temat: ”Det här önskar LRF”. Det är viktigt med en gemensam hållning i hela landet.

Branschrådet för LRF Lokal mat och dryck kommer att ha ett möte med Livsmedelsverket angående deras planerade höjningar av kontrollavgifter.

Lokalavdelningar och kommungrupper

LRF uppmanar hela organisationen att agera i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att för övrigt fatta egna beslut om man vill vara än mer försiktig i när och hur man anordnar mötesplatser.