En stor framgång var att regeringen den 20 mars pekade ut livsmedelsproduktionen, inklusive primärproduktionen, som samhällsviktig verksamhet.

Att våra verksamheter klassas som samhällsviktiga innebär att vi kan räkna med att prioriteras när det gället till exempel barnomsorg om skolor stängs men även när det gäller sådant som försörjning av bränsle och transporter till och från gårdarna.

Detta är av stor betydelse, både för oss i lantbruket, och för resten av samhället, som är starkt beroende av våra produkter och tjänster.

En glad nyhet är att LRF Lokal mat och dryck har fört dialog med ICA som har en leverantörsportal för lokala producenter. Målsättningen var att skapa ökade förutsättningar och uppdatera leverenskriterierna så att producenterna får möjlighet att leverera till fler butiker. Löftet om enklare certifieringskrav har nu kommit från ICA.

Men, inom flera frågor jobbar LRF på att få fram lösningar:

Arbetskraft

En avgörande fråga för trädgård och skogsbruket, men för mjölkproduktion och i viss mån grisnäringen. LRF driver två parallella huvudspår:
• Få in utländsk arbetskraft som planerat för sommarsäsongen
• Hitta svensk arbetskraft som kan göra jobbet.

Vi uppmanar nu alla företare som söker arbetskraft, att nyttja gratishjälpen via Mer mat fler jobb och därmed få upp sin annons på gronajobb.se

Foder

LRF bevakar frågan tillsammans med foderföretagen.

SAM

Frågan av förlängning av SAM-ansökan drivs tillsammans med de aktörer som hjälper till att göra ansökningar. Baksidan är att det finns risk att utbetalningar kommer att skjutas fram om handläggningen av ansökningar kommer igång senare.

Frågan ska också tas upp på ett informellt digitalt möte med EUs jordbruksminstrar där Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson deltar. Läs mer om det här.

Omsorgsgrupper

LRFs omsorgsansvariga har regelbundna avstämningar. Ansvaret för omsorgsarbetet ligger på LRF regionalt, men stöd för dem finns att få centralt vid behov.

Växtskydd

Det finns några olika frågor kring växtskydd som LRF just nu bevakar och arbetar med.

Frågor och svar för småföretagare

Ludvig & Co har tagit fram samlad information för småföretagare.

LRFs skattejurist Martin Mörman har gått igenom och analyserat regeringens stödpaket

Tillsyn och avgifter

Kontroller hanteras olika i länen och kommunerna. LRF tittar på att ta fram en samlad bild kring kontroller och tillsyn på temat: ”Det här önskar LRF”. Det är viktigt med en gemensam hållning i hela landet.

Branschrådet för LRF Lokal mat och dryck kommer att ha ett möte med Livsmedelsverket angående deras planerade höjningar av kontrollavgifter.

Lokalavdelningar och kommungrupper

LRF uppmanar hela organisationen att agera i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att för övrigt fatta egna beslut om man vill vara än mer försiktig i när och hur man anordnar mötesplatser.