Här är några av de åtgärder LRF vidtog med start i november 2021:

Nya beräkningar

LRF experter har tagit fram uppdaterad siffra på kostnaderna för lantbruket. Nu är siffran 5,7 miljarder på årsbasis. Läs mer om detta här.

Medlemsundersökning

LRF har också gjort en medlemsundersökning bland företagarmedlemmar om konsekvenserna av de skenande priserna. Se hela enkäten och svaren här.

Omsorgsgrupper

LRFs omsorgsgrupper stöttar i krisen. Här berättar LRF Gävleborgs Lotta Zetterlund om arbetet.

Utbildning

LRF-projektet ”Mer mat – fler jobb” har hållit en kostnadsfri kurs om likviditet i svåra tillsammans med Ludvig & Co. Projektet fortsätter att erbjuda kurser i allt från handfast praktiskt arbete till ledarskap och ägarskifte. Till kraftigt subventionerade priser för LRFs medlemmar. Läs mer här.

Media

Måndag 24 janunari, Dagens industri
Stort uppslagen artikel om de nya siffrorna och enkäten. Palle Borgström och landsbygdsministern uttalar sig. Fler andra media, nationella och regionala, har plockat upp ämnet.

Tisdag 25 januari
Pressmeddelande om medlemsundersökning och de 5,7 miljarderna.

Fredag 28 januari, 10.00-10.45
Presseminarium via Teams där Lars-Erik Lundkvist, Sophie Lind och Palle Borgström presenterade hårda fakta för de journalister som vill veta hur allt hänger ihop. Sophe Lind intervjuades därefter av Ekot, 8:45 in i sändingen.

Programmet för presseminariet:

  • Prisutvecklingen på insatsvaror 2021.
    LRFs expert Lars-Erik Lundkvist berättar om hur utvecklingen på respektive insatsvara ser ut och vad beror det på. Och skillnaderna mellan olika branscher.
  •  Konsekvensanalys på makronivå.
    LRFs expert Sophie Lind presenterar Grönt Näringslivsindex presenteras, det kopplas ihop med LRFs nya undersökning som visar att 4 av 10 minskar sin verksamhet, importandel, matkronan och dyrare matkasse. Säkerhetsläget och försörjningstryggheten är också en aspekt.

Måndag 31 januari, SVT Morgonstudion
Palle Borgström medverkade direkt i studion 07.21. Se inslaget 1:21 in i sändningen.

Palle Borgström i SVT Aktuellt samma kväll. Inslaget börjar 17 minuter in i sändningen.

Även TT rapporterade under dagen med uttalande från Swedbanks lantbruksspecialist.

SVT Dalarna har intervjuat LRF Dalarnas ordförande Anita Boman Daniels och lammuppfödaren Johan Borg.

LRF Västerbottens ordförande Lotta Folkesson kommenterade läget i SVT Västerbotten.

Länsstyrelsen i Norrbotten oroas över kostnadskrisens konsekvenser, rapporterar P4 Norrbotten.

Samma oro hyser landshövdingen i Jämtland, i reportage i Länstidningen Östersund.

Nöttköttsproducenten Jan-Ola Jonsson i TV4s Efter fem/Nyheter om priset på drivmedel.

3 februari, LRF kritiserar regeringens passivitet i ett pressmeddelande. Detta rapporterades av TT.

4 februari, grisbonden Johan Rydberg i Ekot om kostnadsökningen i hans verksamhet.

4 februari, Anna Karin Hatt och flera företrädare för näringslivet i Dagens Industri om vikten av ett starkt näringsliv i ett motståndskraftigt samhälle.

5 februari, Aftonbladet om att fem landshövdingar larmar om kostnadsläget.

6 februari, Hallands landshövding i SVT Nyheter Halland om snabba åtgärder för att stötta lantbruket.

7 februari, Ekot om att fem landshövdingar vill ha ett möte med regeringen om det allvarliga läget.

7 februari, i SvD kunde man läsa att Miljöpartiet vill se ett stödpaket till jordbrkuket.

7 februari, grisbonden Svante Runfeldt kommenterar läget i P4 Gotland.

10 februari, GP rapporterar om att ett krisstöd verkar vara på gång.

11 februari, bonden Tina Rudolphsson i Expressen om krisens konskvenser för Sveriges självständighet och försörjningstrygghet.

11 februari, Jenny Karlsson i SVT Norrbotten om att snabba lösningar är svåra när man jobbar med djur. och lantbrukaren Benny Bergqvist om att det är bråttom med åtgärderna.

13 februari, grisbonden Cissi Klasson berättar om det tuffa kostnadsläget i SvD.

14 februari, Palle Borgström kommenterar stödpaketet i GP: Viktig signal till lantbruket. 

15 februari, äggproducenten Mattias Bengtsson berättar i P1 Morgon om kostnadsökningen på insatsvaror .

Möten med politiker och myndigheter

Måndag 31 januari, Palle Borgström träffar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på Näringsdepartementet.

Torsdag 3 februari, möte med Miljö- och jordbruksutskottet, Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och landsbygdsministerns statssekreterare Oskar Magnusson. LRF är kritiskt till regeringens passivitet. Något som bland andra GP rapporterade om.

LRF Östergötlands ordförande Jeanette Blackert har skrivit ett öppet brev till politikerna där hon begär rimliga förutsättningar att producera mat.

14 februari, äntligen presenterade regeringen ett stödpaket! 

Övriga kommentarer

LIvsmedelsföretagen släpper en extrainsatt kostnadsrapport med anledning av det extrema kostnadsläget.