Expressen Debatt, 14 maj, 2020

Sveriges jägare, lantbrukare och markägare för en ojämn kamp mot allehanda djurrättsgrupperingar. Extremister gör inbrott i djurstallar, släpper djur lösa, trakasserar lantbrukare och deras familjer. Jakttorn sågas ner, åtelkameror stjäls, jakter störs och jägare hotas. Samhällets respons är oftast blygsam. Frågan om djurextremism är inte tillräckligt prioriterad av beslutsfattarna, lagstödet för att fälla extremisterna för de brott de begår måste bli starkare.

Företrädare för fyra riksdagspartier uppmärksammade detta den 7 maj på Aftonbladets debattsida, det är bra att fler lyfter fram de allvarliga problem för samhället som extremisterna utgör.

Under flera år har vi sett hur våra medlemmar på allt mer osmakliga sätt utsätts för hot och skadegörelse. Djurextremister bryter sig in, förstör och trakasserar laglydiga medborgare som driver företag inom lantbruket och ser till att det finns mat på våra bord i dessa kristider. En del har på grund av detta slutat med sin verksamhet, andra är rädda för sin familjs och sina djurs säkerhet.

Vissa djurrättsaktivistgrupper satte nyligen ett nytt lågvattenmärke när de har ägnade sig åt att häckla avlidna jägare, vars liv avslutats allt för tidigt i den pågående pandemin. Extremisterna är ett reellt hot mot svensk livsmedelsproduktion och viltvård.

De fåtal fall som innebär att extremister grips och åtalas, leder till påföljder som inte är det minsta avskräckande. Dessutom sänks ofta påföljden när domen överklagas. Staten skickar därmed en olustig signal till såväl förbrytare som brottsoffer. Offren drabbas dubbelt när deras lidande decimeras till låga straff för förövarna.

Vi uppmanar våra medlemmar att anmäla alla brott som begås mot dem. Från intrång till vandalisering och hot. Det är viktigt att denna statistik kommer till polisen, även om det som anmälare kan kännas lönlöst när man av erfarenhet vet att det inte kommer att bli några påföljder. För att återuppbygga en trygghet hos våra medlemmar, för att jägare och bönder ska våga vara öppna med sina yrken och intressen, måste rättssamhället leverera. När det gång på gång sviker de som utsätts, minskar tilliten till vårt demokratiska rättssamhälle, ett förtroende som tagit mycket lång tid att bygga upp.

Utmaningarna för samhället är flera och resurserna begränsade, vi förstår det. Men konsekvenserna av att extremisterna tillåts att härja fritt med risk för mycket små påföljder blir stora. Redan nu kan vi se att bönder och jägare inte vågar vara lika öppna och transparenta med sin verksamhet. Man är helt enkelt rädd för vad som händer om man hamnar på aktivisternas karta, något som även påverkar framtidstron i branschen.

Jägareförbundet, Sveriges Jordägareförbund och LRF är helt överens om att denna fråga måste prioriteras högre av alla inblandade samhällsinstanser. Våra folkvalda och myndigheter måste ta problemen på allvar och ge de rättsvårdande myndigheterna tydliga direktiv och lagstöd att prioritera dessa brott och dess påföljder.

Torbjörn Larsson, ordförande Svenska jägareförbundet
Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas riksförbund
Gunnar Palme, ordförande Sveriges jordägareförbund