LRF arbetar för en förändrad lagstiftning kring hemfridsbrott och olaga hot. Det har lett till en utredning från Justitiedepartementet med bland annat förslag att höja straffsatserna för dessa brott och att hemfridszonen utvidgas till att bland annat även omfatta gårdsplanen.

Under 2021 och 2022  inriktas arbetet på tre huvudområden:

  • Oönskade besök på gårdar, kränkningar och brott
  • Samarbete med myndigheter
  • Krav på politiken för att motverka djurrättsaktivism

Läs mer i LRFs handlingsplan mot brottslig djurrättsaktivism, du hittar den här till höger. Där hittar du även en vägledning med bra tips för dig som planerar gårdsbesök eller vill skydda gården mot intrång.