raps

Kriget i Ukraina

De gröna näringarna i Sverige och LRFs medlemmar har många relationer till Ukraina. Många av företagarna i vår bransch tar varje år emot väldigt uppskattade säsongsarbetare som kommer just från Ukraina, för att bidra till svensk livsmedelsproduktion och till skötseln av våra skogar. Här samlar vi information relaterad till kriget i Ukraina och vilka återverkningar det får på svenskt lantbruk.