Vi vet att många av er har kontakter med ukrainare som under många år jobbat hos er, många har även andra kontakter där. Situationen är fruktansvärt tragisk och innebär stort humanitärt lidande. För att bidra i denna svåra tid har LRFs riksförbundsstyrelse tagit beslut om att donera en summa om en miljon fördelat på Röda Korset och Rädda Barnen.

Konflikten innebär stora konsekvenser även för oss som är jord- och skogsbrukare. Vi befann oss redan innan kriget i en extremt pressad kostnadssituation. Men sedan den 24 februari, dagen för invasionen, har kostnaderna fullkomligen skenat och tillgången på gödning och foder är bekymmersam.

LRF har haft flera möten med regeringen för att informera om det akuta läget. Jag har träffat finansminister Mikael Damberg för att förklara läget. Han är medveten om situationen och jag har tryckt på vikten av att politiken måste göra sitt yttersta för att minska alla kostnader som går för lantbruket. Jag har även träffat landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att uppdatera om situationen.

De höga priserna på drivmedel drabbar hela samhället men framförallt oss som är beroende av stora mängder drivmedel. Styrelsen utvärderar just nu nya förslag kring skattelättnader och andra åtgärder, de kommer inom kort. Denna situation kräver kreativitet från oss, och därmed är i stort sett alla möjliga åtgärder på bordet.

Förutom skattetrycket, är reduktionsplikten en faktor som fördyrar bränslet. Ju mindre beroende av import och ju mer vi kan producera själva, desto bättre är det både för Sveriges oberoende av andra länder och för beredskapsfrågan.

Frågan om reduktionsplikten är komplicerad då produktionen av biodrivmedel är en stor möjlighet för våra näringar, något som råolja aldrig varit eller kommer att bli. Vi vill minska vårt beroende av råolja till fördel för bränslen som är baserade på råvara från jord- och skog. Reduktionsplikten är bra för att den gynnar investeringar i denna produktionen. Men just nu är tillgången på biodrivmedel för låg, vilket gör att inblandningen kostar för mycket pengar. Av detta skäl ser vi över hur stor inblandningen rimligen kan vara just nu, förmodligen behöver vi backa till lägre inblandning nu, för att sedan öka upp när tillgången på biodrivmedel är bättre. Upptrappningen av reduktionsplikten måste takta med produktionen av biodrivmedel, det är svårt att se att det finns möjligt att öka reduktionsplikten i den takt som är planerad.

Jag får skäl att återkomma i denna komplexa fråga. För att hålla er informerade kommer LRF skicka regelbundna uppdateringar om vad vi gör för att underlätta för våra medlemmar i denna svåra situation.

Palle Borgström
Förbundsordförande LRF