Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Då ska Sverige välja vilka som ska representera oss i Europas folkvalda församling. LRFs målsättning är att samtliga partier lyfter någon av våra prioriterade frågor i sina valkampanjer.

Till sidomenyn

Viktiga val för framtidens jordbruk

LRF tog ställning för ett svenskt EU-medlemskap 1990. Det finns dagar när vi inte håller med om nya EU-förslag, men EU är vad medlemsländer som Sverige gör det till. Förslagen blir inte bättre än vad vi gemensamt förhandlar fram. Och då är det viktigt med ett engagerat grönt näringsliv som påverkar.  

Sverige, och LRF, har bland annat varit pådrivande när det gäller djurvälfärd och antibiotikaanvändning i djurhållningen.   

För oss bönder innebär EU-medlemskapet stabilitet genom den gemensamma jordbruks- och handelspolitiken. EU spelar stor roll för landsbygdsutveckling och för en spridd företagsamhet i Sverige och hela unionen.  

Till sidomenyn

Varför ska jag rösta i EU-valet?

Till sidomenyn

EU-samarbetets betydelse i en globaliserad värld

Mätta magar är grunden för fred. Det är också en förutsättning för att kunna utveckla en öppen gemensam marknad utan handelshinder, med 450 miljoner människor. EU-samarbetet bidrar till tillväxt hos alla medlemsländer, inte minst Sverige. Och medlemsländerna bidrar till en trygg livsmedelsförsörjning globalt.

EU blir som andra medlemsorganisationer, vad medlemmarna gör det till. Just nu är EU viktigare än någonsin med tanke på olika geopolitiska spänningar, klimatförändring och andra kriser som hotar försörjningen av livsmedel och energi.

Till sidomenyn

Det här vill LRF med EU-politiken:

  • Stärk den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, och gör det lätt för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet. EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, måste fortsatt vara ett viktigt politikområde inom EU.

  • Ta fram en ny bioekonomistrategi. Involvera lantbrukarna och skogsägarna i diskussionen om hur jorden och skogen kan bidra till en växande bioekonomi, med ökad produktion av energi och biomassa och arbetstillfällen.

  • Tilldela vice ordförande i EU-kommissionen ansvaret för jordbruksfrågor. Då kan alla EUs politikområden genomsyras av förståelsen för en tryggad försörjning av livsmedel, skog, energi och naturresurser.

  • Genomför förslaget om nya växtförädlingstekniker. Mer forskning och innovation är avgörande för att få fram sorter som tål extremare väder och samtidigt minskar behovet av kemiskt växtskydd eller gödning.

  • Gör EUs länder mindre beroende av omvärlden. Inför åtgärder som stimulerar inhemsk produktion av gödning och växtskyddsmedel via investeringshjälp och snabbare ansökningsprocesser för att etablera nya fabriker.

  • Lägg förslag om en proteinstrategi för EU och genomför förslagen. Det gynnar både jordhälsa, växtföljd och försörjningstryggheten av eget växtbaserat protein.

  • Stärk bondens roll i värdekedjan genom att säkerställa att direktivet om otillbörliga affärsmetoder efterlevs.

  • Värna nationellt självbestämmande i skogsfrågor. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.
Till sidomenyn
Senast uppdaterad: 2024-05-13