Företagare inom det gröna näringslivet kan komma i kontakt med många juridiska frågor om allt från markintrång vid fiberdragning, arrende och servitut till djurtillsyn och miljötillstånd kopplat till sin verksamhet. Därför vill vi hjälpa våra medlemmar på traven med deras juridiska problem och ge dem de bästa förutsättningarna att få koll på rättsläget och nå framgång i deras ärenden.

Vår vägledningstjänst är ingen rådgivning och kan inte ersätta den hjälp du kan få av ett juridiskt ombud, utan ger en inledande vägledning om vilka regler som gäller och var man verkar stå i sitt ärende samt vart man kan vända sig.

Om du behöver hjälp med att upprätta handlingar eller ombudsstöd i en process hänvisar vi till ett fristående ombud och hjälper dig gärna med att komma kontakt med en jurist med expertis inom det område du behöver hjälp med.

Om du inte har tillgång till dator eller mejl kan du bli uppringd av en jurist. Ring LRF Medlemsservice, 010-184 40 00, så hjälper de dig med kontakten.  

Formuläret du använder för att komma i kontakt med den juridiska vägledningen hittar du här. 

Och är du ännu inte medlem i LRF kan du bli det här.

Här är några av kategorierna som du som företagarmedlem kan ställa juridiska frågor om:

Arrende

10 vanligaste arrendefrågorna
Arrendeavtal
Lär dig grunderna i arrende

Bygglovsärenden 

Bygg smarta stall - del 3 och 4 i serien

Äganderättsintrång

Se webbinariet om äganderätt med LRFs expert Björn Galant

Se föreläsningen den 25 november 2020 om det nya omprövningssystemet för vattenkraft i efterhand

Ägarskifte

Se webbinariet om generationsskifte

Övriga myndighetsärenden

Så här jobbar LRF för god myndighetsutövning