Företagare inom det gröna näringslivet kan komma i kontakt med många juridiska frågor om allt från markintrång vid fiberdragning, arrende och servitut till djurtillsyn och miljötillstånd kopplat till sin verksamhet. Därför vill vi hjälpa våra medlemmar på traven med deras juridiska problem och ge dem de bästa förutsättningarna att få koll på rättsläget och nå framgång i deras ärenden.

Följande kategorier kan du som företagarmedlem ställa juridiska frågor om:

• Arrende

10 vanligaste arrendefrågorna

Arrendeavtal

Lär dig grunderna i arrende

Arvsskifte 

 

Avtal kopplat till näringsverksamheten

 

• Bygglovsärenden 

Bygg smarta stall - del 3 och 4 i serien

• Arbetsrätt

 

• Djurtillsyn

 

• Granntvist

 

• Hyresfrågor

 

• Lantmäterifrågor

 

• Livsmedelskontroll

 

• Markfrågor

 

• Miljötillstånd

 

• Samfällighet

 

• Servitut

 

• Vägfrågor

 

• Äganderättsintrång

Se webbinariet om äganderätt med LRFs expert Björn Galant

• Ägarskifte

Se webbinariet om generationsskifte

• Äktenskapsförord/samboavtal

 

• Övrig familjerätt

 

• Övriga myndighetsärenden

Så här jobbar LRF för god myndighetsutövning

• Övrigt avtal

 

• Övrigt fastigheter

Vår vägledningstjänst är ingen rådgivning och kan inte ersätta den hjälp du kan få av ett juridiskt ombud, utan ger en inledande vägledning om vilka regler som gäller och var man verkar stå i sitt ärende samt vart man kan vända sig.

Om du behöver hjälp med att upprätta handlingar eller ombudsstöd i en process hänvisar vi till ett fristående ombud och hjälper dig gärna med att komma kontakt med en jurist med expertis inom det område du behöver hjälp med.

Formuläret du använder för att komma i kontakt med den juridiska vägledningen hittar du här. 

Och är du ännu inte medlem i LRF kan du bli det här.

Om du inte har tillgång till dator eller mejl kan du bli uppringd av en jurist. Ring LRF Medlemsservice, 010-184 40 00, så hjälper de dig med kontakten.