Företagare inom det gröna näringslivet kan komma i kontakt med många juridiska frågor. Därför vill vi hjälpa våra medlemmar på traven med deras juridiska problem och ge dem de bästa förutsättningarna att få koll på rättsläget och sitt ärende genom en allmän redogörelse för det rättsområde som frågan berör. 

Vår vägledningstjänst är ingen rådgivning och kan inte ersätta den hjälp du kan få av ett juridiskt ombud, utan ger en inledande vägledning om vilka regler som gäller och var man verkar stå i sitt ärende samt vart man kan vända sig.

Om du behöver hjälp med att upprätta handlingar eller ombudsstöd i en process hänvisar vi till ett fristående ombud och hjälper dig gärna med att komma kontakt med en jurist med expertis inom det område du behöver hjälp med.

Om du inte har tillgång till dator eller mejl kan du bli uppringd av en jurist. Ring LRF Medlemsservice, 010-184 40 00, så hjälper de dig med kontakten.  

Formuläret du använder för att komma i kontakt med den juridiska vägledningen hittar du här. 

Och är du ännu inte medlem i LRF kan du bli det här.

Detta kan du som företagarmedlem kan ställa juridiska frågor om:

Arrende- och nyttjanderätter
Mark- och miljörätt
Intrångsärenden
Familjerätt och generationsskiften kopplat till näringsverksamheten
Avtalsrätt i näringsverksamheten
Lantmäteriärenden (exempelvis servitut, samfällighet, gemensamhetsanläggning, avstyckning, fastighetsbildning)
Plan- och byggfrågor
Myndighetsärenden (exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)
Vägfrågor
Arbetsrätt och arbetsmiljö
Djurskydd
Övrigt fastigheter

Notera att skatterättsliga frågor dessvärre inte omfattas av den juridiska vägledningen eftersom det ofta är komplexa frågor som kräver rådgivning. Vi rekommenderar således att du kontaktar en skatterättsexpert.

Förkovra dig inom olika juridiska områden:

10 vanligaste arrendefrågorna

Arrendeavtal

Lär dig grunderna i arrende

Bygg smarta stall - del 3 och 4 i serien

Se webbinariet om äganderätt med LRFs expert Björn Galant

Se föreläsningen den 25 november 2020 om det nya omprövningssystemet för vattenkraft i efterhand

Se webbinariet om generationsskifte

Så här jobbar LRF för god myndighetsutövning