Emellanåt hjälper jag fortfarande till på gården. Det känns bra att ha kontakt med det praktiska lantbruket i den roll jag har. Jag skulle sakna att inte få arbeta praktiskt, både med djuren och växtodlingen, eftersom jag trivdes väldigt bra både som lantbrukare och gårdsmejerist.

Mina hjärtefrågor är egentligen allt som gör att vi kan ha en livskraftig livsmedelsproduktion och en levande landsbygd, så att folk vill leva och bo här. Det kändes spännande att vara med och påverka och att få diskutera aktuella frågor. Jag har nu en livslång erfarenhet inom lantbruk från flera olika områden: produktionsjordbruk, förädling, undervisning, rådgivning och biståndsarbete. Vid min ålder har man också fått en viss erfarenhet och personkännedom som man har användning för i många olika situationer.

Att vara medlem i LRF är för mig förenat med fin gemenskap och ett gediget påverkansarbete. Många medlemmar gör oss starka och ökar dessutom möjligheten att påverka mer.