Här finns hela verksamhetsberättelsen

"2019 bestod till stor del av klimatångest och globala rapporter ledde till att kött, mjölk, kor och skogsbruk felaktigt blev de största hoten. Från hela landet talades det dock tydligt om att våra gröna näringar inte var problemet, för när sanningen kom fram stod de gröna näringarna för lösningen.

Framgångar
LRF Norrbotten har jobbat hårt med påverkan och upplysning om vår regionala hållbarhet, och vår egen livsmedelsstrategi ”Nära mat” har flutit på bra. Länsstyrelsen uppmanade konsumenter att främst köpa lokalproducerat för att vara klimatsmart, länets skolbarn fick nödvändig kunskap om var maten kommer ifrån, och grönsaks- och bärproduktionen i länet fick en nytändning.
Många kommuner kom till insikt med vårt  budskap och vill numera främja svenska bönder. Ett gott exempel är Bodens kommun, som börjat sträva efter så lokalproducerad och svensk mat som möjligt inom både barn- och vårdomsorg. Tyvärr är inte alla kommuner lika kloka.

LRF med i viktiga nätverk
Vi har fortsatt att knyta viktiga kontakter och föra dialog med politiker samt beslutsfattare, och vi haft ett nära samarbete med Länsstyrelsen. LRF Norrbotten har fått en viktig roll i bland annat beredskapsgrupper, viltförvalt-ning, vattenråd, skogsprogrammet och har fått gehör så att vi kan fortsätta arbeta med våra frågor.

Klimathjältar
Nu när vi kliver in i 20-talet kommer det bli än mer viktigt att nå fram med vårt budskap. Falsk information och osanningar kommer inte minska. Vi kommer att få kämpa vidare med att få befolkningen att förstå värdet av regional matproduktion och alla jobb samt skattekronor som de gröna näringarna genererar.
För att detta ska fungera måste det vara tillräckligt lönsamt att producera. På LRF ska vi göra allt vi kan för att ge jordbruken de bästa förutsättningarna för att de ska kunna fortsätta sitt gedigna arbete samt ge möjlighet till att nya lantbruk etableras. Lantbruken är framtidens klimathjältar.

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten