Rådgivarna i Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige har mångårig erfarenhet från Lantbrukshälsan, annan företagshälsovård, Arbetsmiljöverket och senast från projektet Säkert Bondförnuft.

De har nu bildat föreningen Säker arbetsmiljö Sverige (SaS) och finns tillgängliga över hela landet. Säker arbetsmiljö Sverige är en rådgivnings-resurs i nära samarbete med LRF och SLA (Skogs- och Lantarbetsgivar-förbundet).

Många arbetsmiljöfrågor kan besvaras via telefon, men SaS erbjuder också

* korta, handfasta utbildningar i arbetsmiljö – för LRF-avdelningar, enskilda företag eller grupper av företag.

* hjälp med rehabiliteringsutredningar och arbetshjälpmedel

* riskbedömningar och skyddsronder ute på företaget

* hjälp med framtagning av för företaget centrala juridiska dokument

* igångsättning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete

* arbetsskadeutredningar och arbetsskadeanmälningar

* hjälp med arbetsmiljöplan och utbildning av arbetsmiljöansvariga inför byggnation

* mätningar av damm, buller m m, CE-märkning, konflikthantering m m

Vid årsskiftet har en rad kostsamma sanktionsavgifter för vissa brister i arbetsmiljön trätt i kraft. Det är mycket viktigt att den gröna näringens företag får kunskap om vad dessa nya regler innebär för just dem.

Till höger kan du ladda ned kontaktuppgifter för uppsättning på kontor eller personalrum.