Framtida skogsägare knappar på telefon i skogen

Kontakter vid kris

Under sommaren har vi minskad bemanning på regionkontoren inom LRF Nord. Men om ditt ärende är brådskande eller akut kan du alltid nå oss. Ett krisläge kan vara när en större händelse plötsligt inträffar som drabbar en stor grupp medlemmar samtidigt med stora personella eller ekonomiska konsekvenser. LRF Västerbotten har en krishanteringsplan att arbeta utifrån. Vid kris för den enskilda personen eller gården finns vår omsorgsgrupp.

Har du som enskild person upptäckt eller fått vetskap om en akut situation? Ring 112 direkt! 

För räddningstjänsten vid brand för lokala kontakter:
LRFs kommungrupper i Västerbotten. (klicka på länken och se därefter  till höger i marginalen för att välja kommungrupper)

LRF Västerbotten

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten: 070-351 96 97
Annika Häggmark, vice regionchef LRF Nord: 070-268 80 21     
Eva Carlsson, kommunikatör/presskontakt LRF Nord:
076-764 62 57

Länsstyrelsen

Kajsa Berggren, chef Enheten för landsbygd och regional utveckling, Länsstyrelsen Västerbotten:
010-225 53 31, 070-605 72 65
Lars Ericson, biträdande enhetschef: 010-225 42 75, 072-712 16 75

Omsorgsgruppen

Omsorgsgruppen finns till för dig som enskild person som är i behov av någon att kunna samtala med vid svåra lägen.