Arbetet syftar till att unga människor ska kunna utvecklas och växa på landsbygden. LRF Ungdomen ordnar också utbildningar, studiebesök, resor, informationsdagar med mera. Målet är att ett medlemskap i LRF Ungdomen ska upplevas som kul, utvecklande och vara en god investering för framtiden.

Handläggande tjänsteman:
Annika Häggmark, annika.haggmark@lrf.se
V. Esplanaden 19, 903 25 Umeå
Tfn: 090-10 80 23

Styrelsen och valberedningen LRF Västerbotten Ungdomen