Vi måste få villkor så att jordbruket blir lönsamt och intressant! Vi måste våga ifrågasätta regelverken, och se över konsekvenserna för nya regler! Inriktningen på den nya livsmedelsstrategin måste utgöras av ett enda ord - tillväxt! Med tillväxt blir det alltid utrymme för den mångfald vi vill se bland jordbrukare och livsmedelsföretagare, och glädjande nog hörde jag ministern flera gånger använda ordet - öka.

Från försvar till anfall

De förslag som LRF Västerbotten driver passar väl in i en livsmedelsstrategi, är logiska, lätta att förklara - och ger tillväxt. Jag ser inget som hindrar att ytterligare 15 000 ha åker hamnar under plogen om vi får någorlunda gehör för våra synpunkter, och då - då talar vi om tillväxt! I årsredovisningen beskrev jag påverkansarbetet som en fotbollsmatch, som tyvärr mest har varit inriktad på försvar - alltså att förhindra dåliga förslag. Med en tydlig signal om att jordbruket SKALL öka, så får vårt påverkansarbete en helt annan inriktning - för det är vi som bäst vet vad som krävs för att bönder vill utveckla sina företag! Anfallsspel, så att säga.

Anar en ide om tillväxt

Jag tycker att vi redan kan skönja en idé om tillväxt, för två skarpa tillväxtfientliga förslag är vid det här laget förpassade väldigt nära papperskorgen. Det är förslaget om mineralgödselskatt, och skatt på avstånd - två förslag som LRF bekämpat med all den kraft vi har. Det är inte jämt som vare sig kloka argument eller enträget påverkansarbete hjälper, men börjar man tänka i termer av tillväxt - då måste man lyssna på LRF.

Medlemsavgiften intjänad flera gånger om

Skulle din granne råka stå utanför LRF, så låt honom eller henne få veta att bara "gödselskatten som inte blev av" är värd 15 000-20 000 kr per år för den genomsnittlige västerbottniske bonden - alltså 4-5 gånger så mycket som medlemsavgiften! Nu är vårbruket snart på gång, och själv kommer jag att "göra som jag lär" och så mer än vad jag någonsin gjort. Jag vet mycket väl att ekonomin är ansträngd på många håll, men likväl - det våras även för Västerbottens jordbruk.

Arne Lindström