Vi började med att visa hur utvecklingen ser ut inom de gröna näringarna i länet, och att det framöver kommer att krävas mycket stora investeringar för att upprätthålla volymerna - samtidigt som investeringsstödet minskar. Vi har alla glädjande hört hur landsbygdsminister Bucht sagt att livsmedelsproduktionen måste öka, och att besvikelsen kommer att bli desto större om vi inte inom kort får se beslut som backar upp löftena. Vi har ett 87-punktsprogram för att säkra mjölkens framtid, men vi menade att det inte räcker med "uteblivna försämringar" från regeringens sida.

Vi kan öka produktionen!

Vi förklarade hur man med mycket små insatser borde kunna öka länets livsmedelsproduktion, och se till att uppemot 15 000 ha mer blir brukat. Vi lyfte konkurrenskraftsutredningens förslag på åtgärder, för alla är på det klara med att merkostnaderna är betydligt större än våra mervärden!

Vårt eget förslag med kravet på en JKB (jordbrukskonsekvensbeskrivning) togs emot med gillande nickar runt bordet, för det faller på sin egen orimlighet att önska sig en större livsmedelsproduktion samtidigt som man sjösätter förslag som går i en annan riktning.
Kravet på ett produktionsmål; liksom i skogen; föll också i god jord. De SMS-frågor vi fått in från medlemmarna bakades in i många av ovanstående frågor, men vi tog också upp strandskyddet, missbruket av biotopskyddet och ett krav på en förvaltningsdomstol värd namnet. Riksdagsledamöterna höll med om att alla dessa frågor brukade komma upp vid möten med "landsbygdens folk", och att de speglade sprickan mellan stad och land.

Ser samma problem

Vi argumenterade men märkte snabbt att de egentligen såg samma problem, så vi kan bara hoppas att vår argumentation blir ett stöd för att skapa förändring. Förändring krävs på fler områden, och då inte minst inom den gemensamma jordbrukspolitiken - CAP! Vi beskrev hur jordbrukspolitiken blivit allt krångligare.

Frihet och värdighet

Vi berättade hur den fullkomligt tappat bort all humanitet. Hur den missat det som är allra viktigast i all mänsklig drivkraft - frihet och värdighet. Vi tycker att det är självklart då det gäller djuren, men vi har glömt bort hur viktigt det är också för oss människor - vårt naturliga beteende.
Vi måste få en logisk och vettig jordbrukspolitik, och inte detaljstyrning och regelverk som saknar mening. Jag hoppas därför att sommaren efter en besvärlig vår bjuder på både frihet och värdighet! Det är ni verkligen värda!

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten