Vi är i halvtid i fotbolls-EM, och det är även LRF Västerbotten. Halva året har gått, så en reflektion i halvtid är på sin plats. Det kommer alltid att vara något "ogjort", för LRF blir aldrig färdig för att slå sig till ro. Till den kategorin av ogjorda eller ofärdiga frågor hör förstås att få ordning på stödområdena, och det kommer lika självklart inte att sparas någon möda för att få det gjort!

Ökad förståelse viktigt

I den ogjorda avdelningen kommer det alltid att handla om att försöka få en förståelse för vad jordbruk egentligen handlar om, för fler och fler kommer allt längre ifrån vår verklighet. Vi kommer garanterat att få möta nya dumheter, och lika frustrerade som alltid kommer många att ställa sig den retoriska frågan: "Får man vara hur dum som helst"? Retoriska frågor får sällan svar, men jag får nog tyvärr svara ja på den frågan.

Försökt öppna ögonen på folk

Bland det "gjorda" tycker jag att klimatdebatten har sansat sig då det gäller djurens påverkan, och LRF Västerbotten har försökt att öppna ögonen på folk. En annorlunda fråga var att IKEA serverade långväga mjölk i Umeå. Kanske inte så ekonomiskt viktig, men en fråga av stort symbolvärde för både producenter och konsumenter. LRF Västerbotten var inte utan "skuld" till att vi fick se en förändring, utan det som skedde visar bara att påverkan ger resultat.

Umeå kommun skapade ilska

Runt årsskiftet gick jag med flera i taket av upprördhet över hur Umeå kommun tänkte sig bli klimatsmart i framtiden. Inget annat än rent och skärt vansinne gjorde att man kunde tänka sig att landa någonstans i Europa, då vi faktiskt har en egen landsbygd! Ilska i sig är sällan en framgångsfaktor, men i det här fallet var den säkert en "ögonöppnare" för många - och inte minst för kommunpolitikerna.

Bra kursändring!

Den ambition som Umeås kommunalråd nyligen gett uttryck för då det gäller kommunens roll för landsbygden via bl.a. sin upphandling, den ambitionen bådar gott! Den här tydliga kursförändringen hade aldrig kommit utan vårt agerande, men jag hoppas innerligt att inte behöva bli så upprörd alltför ofta. Både för att den känslan inte är något man önskar sig, och för att det förhoppningsvis inte skall dyka upp frågor av samma dumhetskaliber.

Skulle det nu dyka upp frågor som kräver att LRF öppnar ögonen på folk, då kommer vi att göra det! Skulle det dessutom krävas en tydlighet av äkta upprördhet utan omskrivningar, då står vi också för det - oavsett hur bekvämt eller obekvämt det vara månde.


Arne Lindström