Ett känslosamt men ändå konstruktivt möte i Flarken om renbete på åkermark visade på vad jag skulle vilja karaktärisera som "samhällets cynism i sin prydno". Två utsatta näringar skulle kunna få en bra mycket enklare vardag om bara staten vore lite medgörlig, för det är ju ändå så - staten står för mycket av båda näringarnas villkor.
Det känns bra att LRF har förslag på hantering då du som markägare är rädd för att du skall få din skörd spolierad, men jag vill nå längre!

Bönder beskrev sin vanmakt

Ett annat möte jag minns - om än med blandade känslor, är mötet med mjölkproducenterna i Skellefteå. Det gör ont att höra hur bönder beskriver sin vanmakt, men samtidigt uppskattar jag möjligheten att få berätta om vad LRF jobbar med.

Att inte lyckas - det får man ibland räkna med, men att inte försöka - det kommer aldrig på fråga. Jag var väldigt tydlig med att LRF aldrig kan acceptera att vi inte får våra EU-ersättningar i tid. Vi pekade också på att regeringen faktiskt bestämmer om skatter och avgifter, varför varken moms, arbetsgivaravgifter eller dieselskatt behöver vara huggna i sten.

Måste ut i verkligheten

Dessutom var det ytterligare tre medlemsmöten där hela LRF:s verksamhet diskuterades, men då i samband med en liten matbit eller en kopp kaffe. Påverkansarbete kräver att vi träffar de personer och myndigheter som på något sätt betyder något för vår näring, men för att ha med oss verkligheten och argumenten så krävs det att vi framför allt får möjlighet att träffa er - LRF:s medlemmar!

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten