Jag vill att en stämma skall vara ett forum för att diskutera och lyfta fram angelägna frågor för våra näringar, och jag vill framför allt att stämman skall se framåt. Stämman visade att vi har ungdomar som vill se framåt, och förstår att LRF är rätt verktyg för att forma sin framtid. Stämman slog ingen på fingrarna, utan argument respekterades, diskuterades och ledde fram till beslut om steg och riktning.

Nu måste det vända!

I några av motionerna togs kontakt innan stämman för att resonera taktiskt, för att inte styrelse och motionär av misstag skulle äventyra ett bra beslut. Styrelsen fick stämmans gehör för att driva frågan om en Jordbrukskonsekvensbeskrivning med det tydliga budskapet - nu måste det vända! Vi som var på stämman förstod betydelsen av en annan syn på jordbruk, så nu gäller det bara att övertyga alla andra.

Medlemmarna är delaktiga

Alla motioner är viktiga, men jag vill ändå framhålla motionen från Vännäs som på sitt sätt blev lite annorlunda. Den tog upp problematiken med strukturerna inom jordbruket, och vi hade av ren tillfällighet redan börjat titta på frågan. Motionen tvingade oss att verkligen studera frågan mer ingående inför stämman, men det blev inte den debatt jag hade hoppats på. Jag tog därför kontakt med motionären för att få synpunkter på hur "deras fråga" skall drivas, och just i det ögonblicket fick jag en känsla av att - "nu är LRF perfekt". Någon hade en idé och förde fram den. Den föll i god jord, och motionären fick vara delaktig i ett påverkansarbete som nu tar sin början.

Glesheten har en prislapp

Nu kommer vi att med mycket goda argument försöka sätta en prislapp på gleshetsproblematiken och hävda betydelsen av inte bara ekologisk hållbarhet, utan att det är minst lika viktigt att vårt jordbruk även är ekonomiskt och socialt hållbart. Jag har redan sett vårt budskap tas emot av våra medlemmar, och jag tycker om vad jag sett - ögon fyllda av förväntan!
Jag älskar då man har förväntningar på LRF, men för att ändå dämpa dem en aning brukar jag säga: "Underverk gör vi medan ni väntar, men mirakel tar något längre tid."

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten