I Umeå kommun bedrivs ungefär 15 procent av länets jordbruk, men tack vare att förädlingsindustrin finns i Umeå är ca 70 procent av jordbrukets sysselsättning kopplad till Umeå.  Umeå får alltså oproportionerligt mycket skatteintäkter av det arbete som länets bönder lägger ner, men då det är dags att handla mat - då duger inte det länets bönder producerar!

Det mesta blir fel

Mjölken kommer kanske att komma från länet, men utifrån påstådda klimatskäl skall man inte köpa nötkött - och man är inte främmande för att köpa griskött från Tyskland. Skellefteå kommun försöker hitta vägar för att kunna handla lokalt från Burträsk och länet, men i universitetsstaden Umeå; som försöker bli Europas miljöhuvudstad; där blir det mesta fel.

Populism

Samtidigt som man planerar för en vägtrafik som bevisligen kommer att vara negativt för klimatet, väljer man att falla för den populistiska symboliken att inte välja kött. När fler och fler inser att kon är fullständigt oskyldig till alla påstådda "klimatbrott", då väljer Umeå kommun att låta en gammal seglivad myt om kon vara styrande för kommunens upphandling av mat. Umeås beslut kommer inte att på något sätt påverka klimatet i rätt riktning, utan tvärt om!

Stötande för bönderna

Det är dessutom fruktansvärt stötande för länets bönder att behöva leva med hur det politiska Sverige har synpunkter, bestämmer, beställer och kontrollerar hur vår livsmedelsproduktion skall gå till, för att ändå i slutänden köpa något som är förbjudet i Sverige. Den är inget annat än bedrägeri och självbedrägeri. Skälet bakom beslutet, och det påstådda klimatskälet, är nog bara att få tillfälle till att köpa extremt billigt griskött från Tyskland, vars slakteriindustri en tysk minister skämdes över för en par år sedan.

Tyskt griskött dumpas

Med en djurhållning som vore förbjuden i Sverige, en penicillinförbrukning som är sjuk, slaveriliknande anställningsförhållanden av gästarbetare från Östeuropa, och en subvention på biogas som är så stor att gödseln är viktigare än grisköttet - ja, då kan man dumpa sitt kött på marknader som den svenska. Det är det köttet och den hanteringen som Umeå kommun är ute efter!

Borde rodna av skam

Tyska grisar gynnar inte länets landsbygd. Tyska grisar skapar vare sig ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet i Västerbotten. Tyska grisar sköter inga naturbeten i Umedeltats reservat. Det är inte tyska grisar som vårdar Vindelälvens stränder, utan kor från länet.

Jag lägger ingen skuld på de tyska grisarna, men de som bestämmer i Umeå - de borde slänga sin kandidatur som miljöhuvudstad i papperskorgen och klädsamt rodna av skam!

Arne Lindström