– Det är kul med guldmedaljen, att vi får en uppskattning efter ett långt yrkesliv. Kvalitetskraven är höga i dag och visst krävs det mycket jobb, men vi var med på spannmjölkningens tid och då har man något att jämföra med, säger Lennart Moström, mjölkbonde i Lomnäset, Norrfors.

Egentligen skulle de ha hämtat medaljen ur kungens hand den 30 mars, men på grund av Covid-19, skjuts det nu på framtiden.

"Intressant med djuren"
Lennart Moström började som verkstadsarbetare, men hade ett stort intresse för djur och lantbruk. Han brukade hjälpa bönderna i trakten och så småningom började han jobba på en gård. När den bonden ville sluta blev Lennart Moström tillfrågad om att ta över och han nappade. Ulla-Karin Strandberg är uppvuxen på mjölkgård och i mitten av 1980-talet började paret driva gården tillsammans. Idag har de ett 20-tal kor och till gården hör också en del skog.

– Vi trivs med jobbet för att det är intressant med djuren. Det är ett jobb där man får vara ute mycket och variationen är stor. Det är dessutom ett viktigt jobb för vi och djuren håller markerna öppna och gör så att här blir grönt och fint. Vi får också uppskattning från folk i trakten som tycker att djuren är en sevärdhet, inte minst när de badar på sommaren, säger han.

"Måste ha koöga"
För att lyckas med mjölk av högsta kvalitet krävs det mycket arbete. Alla delar måste stämma, från foderhantering till djurskötsel och mjölkningsrutiner.

– Man måste ha det så kallade koögat, så att man snabbt kan se på djuren hur de har det. Man måste serva maskinerna så att de fungerar bra och fodret är jätteviktigt. Inga burkar eller annat som folk kan kasta på åkrarna får komma med när man skördar. Djuren mår också bra av att gå ute, de blir både mer hållbara och sociala av det.

"Måste ha någon beredskap"
Det är inte bara betandet som gör djuren värdefulla. Själva livsmedelsproduktionen betyder också mycket, framhåller Lennart Moström.

– Det känns viktigt att producera mat, inte minst för att vi är en minskande skara som gör det. Vi kommer nog aldrig att bli helt självförsörjande på livsmedel i landet igen, men någon sorts beredskapsnivå måste vi ha. Dessutom har vi bra djurhållning i Sverige och använder väldigt lite antibiotika. Här på gården driver vi inte korna så hårt. Vi har hellre friska djur som håller länge.

Skapar arbetstillfällen
Mjölkgårdarna gör också en insats för samhället genom att de skapar jobb och liv på landsbygden. I snitt brukar man räkna med att varje bonde ger upp mot sju arbetstillfällen i olika led.

– Djuren gör som sagt mycket nytta och det är tråkigt när man bara pratar om deras klimatpåverkan. Man måste se till helheten. Och titta så det ser ut i storstäderna med biltrafiken. Alla de bilarna gör inte samma nytta, säger Lennart Moström.

Hur det blir med den egna gården framöver har de inte bestämt.

– Vi kör på ett år i taget, så länge vi orkar och tycker att det är roligt. Vi har inte funderat på att trappa ner med köttdjur, utan för oss har det varit mjölkkor eller inget, säger Lennart Moström.