EU & skogen - Hur påverkas du?
Skogen har debatterats flitigt den senaste tiden, både i Sverige och i EU. Vilka beslut är fattade och vilka beslut är på gång - och hur påverkar de dig som skogsägare i Sverige?

Den 19 oktober bjuder LRF Västerbotten och LRF Norrbotten i samverkan med LRF Mittnorrland och SV in till ett webbinarium med LRF Skogsägarnas internationella samordnare Lennart Ackzell. Har du frågor? Kontakta 
Karin Nolén.

Anmäl dig senast den 18 oktober här på SVs hemsida.

Vill du lära dig dika?

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Gå med i vår studiecirkel och lär dig mer om dina rättigheter, skyldigheter och finansiering kring dikning. Arne Lindström, Röbäck och Dick Olovsson, Älvsbyn är cirkelledare i respektive län.

Studiecirkeln som är kostnadsfri kommer påbörjas i september och är uppdelad i tre kurstillfällen i både Norrbotten och Västerbotten. Mer information kring datum, tid och plats bestäms efter antalet intresserade.

Välkommen med din intresseanmälan här.

Kunde du inte delta på vårt webbinarium?

De flesta av våra föreläsningar filmas och sparas på vår youtubekanal vilket gör att du har möjlighet att titta på dom när det passar dig. De inspelade föreläsningarna hittar du här nedan.

Inspelade föreläsningar:

 

Vad gäller kring jordbruksarrende?

Digital hästföretagardag 2021

Vad gäller kring enskilda vägar på din mark?

Vill du bli bärodlare i norr?

Har du problem med storfåglar på åkermark?

Allemansrätten- Hur utmanas du som markägare?

Skogsutredningen- blev det en tummetott?

Lär dig mer om strandskydd

Hur du hittar vatten i VISS

Nya Nätverk - Vill du anställa eller ta emot praktikant? 

Vill du starta lantbruksföretag?

Öka lönsamheten på din gård

Är du säker på din gård?

 

Här hittar du alla tidigare föreläsningar från 2020.