Omsorgsgruppen ska fungera som en första kontakt för att sortera upp läget i en svår situation. Gruppen kan också hjälpa till att förmedla lämpliga kontakter.

Arbetet bygger på frivillighet och gruppen är också ett nätverk mellan dem som, på olika sätt, kommer i kontakt med djur- och omsorgsärenden i länet.

I många krissituationer kan den enskilde vara i stort behov av professionell hjälp och därför rekommenderar vi att man tecknar LRFs Olycksfallsförsäkring. Med försäkringarna i Säker Person ges möjlighet till samtalsstöd från psykologer, hälsocoacher, ekonomer, jurister och andra experter, dygnet runt.

Kontakt

Välkommen att kontakta någon i gruppen om du själv känner att du behöver ha någon att prata med eller om du tror att någon annan behöver gruppens hjälp.
Kontakten med djur- och omsorgsgruppen kan ske i förtrolighet. Vi har tystnadsplikt.

Arne Lindström
070-225 64 79
E-post: arne.lindstrom969@gmail.com

Mats Granath
regionchef LRF Västerbotten
070-342 55 97
E-post: mats.granath@lrf.se