Omsorgsgruppen ska fungera som en första kontakt för att sortera upp läget i en svår situation. Gruppen kan också hjälpa till att förmedla lämpliga kontakter.

Arbetet bygger på frivillighet och gruppen är också ett nätverk mellan dem som, på olika sätt, kommer i kontakt med djur- och omsorgsärenden i länet.

I många krissituationer kan den enskilde vara i stort behov av professionell hjälp och därför rekommenderar vi att man tecknar LRFs Olycksfallsförsäkring. Med försäkringarna i Säker Person ges möjlighet till samtalsstöd från psykologer, hälsocoacher, ekonomer, jurister och andra experter, dygnet runt.

Kontakt

Välkommen att kontakta någon i gruppen om du själv känner att du behöver ha någon att prata med eller om du tror att någon annan behöver gruppens hjälp. Kontakten med djur- och omsorgsgruppen kan ske i förtrolighet.

Vi har givetvis tystnadsplikt.

Kontakta:

Lotta Folkesson,
Ordförande för omsorgsgruppen och ordförande i LRF Västerbottens regionstyrelse
Tfn 070-351 96 97
lotta.folkesson@lrf.se

Det går också bra att kontakta någon annan i regionstyrelsen som då vidarebefordrar till omsorgsgruppen men har tystnadsplikt gentemot resten av regionstyrelsen.

Samtalsstöd för bönder i kris

Skenande priser på foder, gödsel, el och diesel gör tillvaron tuff för landets bönder. Nu har du som lantbrukare i kris möjlighet att få psykologstöd.

LRF har tecknat ett avtal med Brolin Westrell för stödsamtal till medlemmar. Rent konkret innebär detta att kontakten med Brolin Westrell går via LRFs omsorgsansvariga.

Är du i behov av samtalsstöd?
Ta kontakt med:

Lotta Folkesson,
Ordförande för omsorgsgruppen och ordförande i LRF Västerbottens regionstyrelse
Tfn 070-351 96 97
lotta.folkesson@lrf.se

Maria Lindström,
Omsorgsansvarig samt verksamhetsutvecklare LRF Norrbotten
Tfn. 010-18 44 419
maria.lindstrom@lrf.se