Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten
Tel: 070-351 96 97
E-post: lotta.folkesson@lrf.se

Annika Häggmark, t f regionchef LRF Västerbotten
Tel: 010-18 44 181
E-post: annika.haggmark@lrf.se

Eva Carlsson, kommunikatör
Tel: 010-18 44 258, 076-764 62 57
E-post: eva.carlsson@lrf.se

Presstjänsten på LRF Riks:

Du är välkommen att kontakta oss via mail: press@lrf.se eller på pressnummer 010-184 40 70 vardagar 08.00-17.00.

Kvällar och helger har vi beredskap för akuta ärenden:
Kvällar 17.00-21.00
Helger 09.00-17.00