9.00-10.00 Fika, registrering och mingel hos utställarna
10.00 Välkomna till stämman, ordförande Lotta Folkesson
Stämmans öppnande
11.00 Dialog med Helena Lindahl, C och Isak Frohm, S
11.45 We effect, utdelning av utmärkelser
12.15 Lunch samt mingel hos utställarna
13.15 Fortsättning med stämmohandlingar
14.00 Paul Christensson, vice ordförande LRFs riksstyrelse
Ca 15.30 Avslutning av stämman

Ladda hem program
Ladda hem föredragningslista

Under stämman samlar vi sedvanligt in pengar till We Effect.