Här kan du läsa hela verksamhetsberättelsen!

"Ännu ett pandemiår i bagaget, vilket också likt föregående år påverkatvårt arbete i stort. Längtan över att kunna träffas, resonera, fika, ja, bara hänga, är som en enda stor hägring. Jag vet att flera av er också delar den längtan med mig. Vårt påverkansarbete har rullat på bra och digitaliseringsmognaden hos alla underlättar mycket. Framöver kommer vi att kunna jobba än bättre med alla nya verktyg vi lärt oss.

Klimatdebatt
Under året så kom klimatdebatten åter på agendan, denna gång med full kraft mot skogen. Det handlade inte bara om miljöorganisationer, utan även EU-kommissionen, som i juli lade ett drastiskt förslag till skogsstrategi. Mer skog ska skyddas, och trakthyggesbruk användas ”med försiktighet”. Slutsatserna i strategin är helt feltänkta. Hur ska vi kunna ställa om till klimatsmarta produkter om vi inte får använda skogen? Och hur ska Sveriges ekonomi se ut om vi ska låta skogen stå?

Som lök på laxen valde SVTs Vetenskapens värld att sända en starkt vinklad serie, ”Slaget om Skogen”. Debatten i media var överlag hätsk, full av felaktigheter, och vi gjorde vad vi kunde för att lägga fakta på bordet och visa upp våra enskilda skogsägare, som tar ansvar för miljön i skogen. Vi står fast vid dagens modell att skogen ska fortsätta brukas med frihet under ansvar, och att ersättningar för naturvärden måste få ett värde även i pengar.

Regional livsmedelsstrategi lanserades
Den regionala livsmedelsstrategin som vi arbetat med sedan 2016 har beslutats i Region Västerbotten och officiell invigning gick av stapeln den 1 november hos Pellbrant farming i Laxbacken. Jag, vår nya landshövding Helene Hellmark Knutsson samt regionrådet Rickard Carstedt (S), var på plats, och glädjen var stor.
Men glädjen blev tyvärr kortvarig då strategins målsättning bjöds på rejält motstånd i form av stigande energipriser främst på el och diesel. Det känns riktigt tråkigt att vårt första fokus blev att försöka få igenom ett krispaket till regeringen för att rädda det som räddas kan. I februari 2022 kom beskedet om en miljard i extra stöd, något som vi självfallet välkomnar.

Efterfrågan på lokalt
Mitt i all bedrövelse har det även funnits ljuspunkter. Efterfrågan på lokalproducerat och hemester fortsätter att öka, REKO-ringarna går som tåget och besöksnäringen vittnar om rekordsiffror i antal besök. Vi ser att pandemin också ökat intresset för att bo utanför staden.

Jag hoppas vi går mot ljusare tider och att kraften i vår starka genuina folkrörelse får möjlighet att verka fullt ut. Tack till alla förtroendevalda som kämpat väl under året, tack till er alla medlemmar som ser till av vi får legitimitet och styrka att driva på i våra viktiga frågor. Tillsammans är vi starka.

Lotta Folkesson
ordförande LRF Västerbotten