Här kan du läsa hela verksamhetsberättelsen!

"Vi har lagt ett historiskt år bakom oss, som till största delen präglats av Coronavirusets framfart, och som påverkat alla – mer eller mindre. Det blev ett år då vi fick se tomma hyllor i livsmedelsbutikerna för första gången på årtionden, kanske ett århundrade? Lyckligtvis tog inte maten slut, men en medvetenhet om att vi måste ha en egen matproduktion i landet vid kriser har definitivt väckts bland allmänheten. Bönderna blev också av regeringen utsedda som en samhällsviktig yrkesgrupp.

När restauranger fick färre besökare lade konsumenterna istället pengar på kvalitet och lokala matprodukter för måltider i hemmet. REKO-ringarna har fått ett enormt stort uppsving. Under sommaren upptäckte allmänheten sin region på nytt då de hemestrade, och landsbygdens företag har stått stadiga och levererat såväl turismtjänster som livsmedel.

Men självklart har det varit ett mycket jobbigt år. I Västerbotten inträffade dessutom tre tragiska dödsolyckor på lantbruk under andra halvan av 2020. Jag tänker på de närmaste, och vi inom näringen är alla djupt berörda av händelserna. Samtidigt känner jag en stolthet över vår yrkeskår, där alla ställer upp när det krisar. Många bönder sträckte ut en hjälpande hand till de drabbade. Det värmer.

LRF Västerbottens påverkansarbete har inte stannat av. Bland många glädjeämnen är skrivningarna i länsstyrelsens klimat- och energistrategi som klubbades under året, där animalieproduktionen i vårt län pekas ut som en självklar del av matförsörjningen nu och i framtiden. Med tanke på den konstiga klimatdebatt vi haft kopplat till idisslare måste jag säga att länsstyrelsen stått rakryggade och förstått komplexiteten i dessa frågor, och att utan djurhållning i Västerbotten drabbas såväl försörjningstryggheten som biologisk mångfald med mera.
Under året har vi även fått ett regionalt skogsprogram på plats. Vi väntar också på utfallet av Skogsutredningen som presenterades 2020, där vi haft synpunkter på innehållet.

Vi har upprätthållit den interna demokratin, med en digital regionstämma, och andra möten med förtroendevalda. Men inget av detta kan ersätta våra fysiska träffar. Att vi trots all kunnat hålla ihop folkrörelsen under detta prövande år tillskriver jag alla enskilda förtroendevalda som kämpat på, och jag vill rikta ett varmt tack till er för era insatser.

Nu ser jag fram emot att vaccinationerna kommer igång, så att vi snart kan få ses igen på riktigt, och fortsätta vårt viktiga arbete med än större kraft.

Lotta Folkesson
ordförande LRF Västerbotten