Här är vår regionstyrelse!

Det är LRFs regionstyrelse i Västerbotten som leder det strategiska arbetet i regionen.